Din ugentlige avis med nyheder fra vinens verden
Facebook Instagram

Nyheder for uge 10. 2015


Nyheder i uge 10, 2015


Følg os på Facebook
.
Blodtype A, B og AB ... eller bare 0

Paradokset i Hørsholm
Tidligere chefredaktør af Familie Journalen, Anker Svendsen-Tune, har i Berlingske stillet et interessant spørgsmål:
Hørsholm har det største antal borgere, der overskrider Sundhedsstyrelsens grænser for indtagelse af alkohol ‒ altså reglen om, at mænd kun bør nyde to genstande om dagen og kvinder kun én. Men samtidig har borgerne i Hørsholm den længste levetid i Danmark!
Det paradoks vil den pensionerede redaktør godt have en forklaring på.

Et spørgsmål om blodtype
Sagen opklares i Berlingeren i et efterfølgende indlæg fra de to læger Finn Gyntelberg og Hans Ole Hein.
De tager deres udgangspunkt i en dansk befolkningsundersøgelse, Copenhagen Male Study, blandt andet af cirka 3700 ældre mænds alkoholvaner.
Af undersøgelsen fremgår det, at der er en positiv sammenhæng mellem alkoholindtag, især vin, og livslængde.
Denne sammenhæng afhænger dog af, hvilken blodtype mændene har.

Blodtyperne A, B og AB
Cirka 56% af befolkningen har blodtype A, B eller AB, og for dem gælder reglen "jo mere vin, desto længere liv" med et overraskende stort forbrug på op til 35-40 genstande pr. uge.
Det betyder dog naturligvis ikke, at man skal drikke så meget ‒ man kan jo ikke se bort fra alkoholens negative følger: Beruselse, misbrug og afhængighed.

Blodtypen 0
Mænd med blodtypen 0 lever også længere, når de drikker vin, men her er der en øvre grænse på cirka 10 genstande om ugen. Drikker de mere, stiger dødeligheden.
En anden undersøgelse har vist, at mænd med et højt kolesteroltal har øget dødelighed, men ikke, hvis de indtager 3 genstande daglig.

Den gamle mands mælk
Lægerne Gyntelberg og Hein peger på, at disse forhold i forbindelse med blodtyper kan være en forklaring på "det hørsholmske paradoks", og de citerer den gamle, engelske talemåde: Wine is the old man’s milk.
Men de tilføjer, at det ikke nødvendigvis gælder for kvinder, unge mænd eller teenagere.
I øvrigt har adskillige store befolkningsundersøgelser i flere lande, herunder Danmark, vist, at vindrikkere har en lavere dødelighed end afholdsfolk.

Skærer alle over én kam
Til VinAvisen siger Hans Ole Hein: ‒ Det værste er, at Sundhedsstyrelsen i sine anbefalinger skærer alle over én kam, når det gælder alkoholiske drikke.
‒ Styrelsen tager slet ikke hensyn til, hvordan folk er genetisk disponerede. Det gælder Lewis-systemet, som vi har skrevet om i Ugeskrift for Læger, og nu også AB0-systemet. Sundhedsstyrelsen ignorerer simpelt hen den videnskabelige litteratur.
‒ Den eneste forskel, man kender i Sundhedsstyrelsen, er som bekendt, at de stakkels kvinder stort set slet ikke må nyde alkoholiske drikke. Horribelt!

Én genstand om ugen
Hans Ole Hein fortsætter: ‒ Det minder mig om, at jeg engang i et norsk tidsskrift læste om en læge, der kun kunne gå med til én genstand om ugen.
‒ Det var unægtelig en overraskende og helt udokumenteret påstand. Lægen må have tænkt på nadveren søndag formiddag!
Så langt er Sundhedsstyrelsen ikke nået, men vent og se!
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒
* En oversigt over de to lægers videnskabelige artikler om emnet findes ved at klikke her.

Det franske paradoks
I artiklen ovenfor skriver vi "det hørsholmske paradoks", en formulering, der er afledt af "det franske paradoks". Og hvad er så det?
Det var det første opsigtsvækkende vidnesbyrd om, at der ikke kun er nydelse i god vin, men også sundhed – dette at franskmænd indtog en masse fede spiser og alligevel ikke fik de sygdomme, der forbindes med denne diæt.
Allerede i 1890 bemærkede en irsk læge, at franskmænd, især i Sydfrankrig, havde færre kræft- og hjertesygdomme, og han mente, at dette hang sammen med kosten, først og fremmest rødvinen.
Siden har talrige undersøgelser vist, at det er rødvinens indhold af blandt andet polyfenoler - hvilket også omfatter resveratrol - der har denne gavnlige indflydelse på helbredet.
Den 17. november 1991 blev det franske paradoks præsenteret i det amerikanske program "Sixty Minutes". En stor WHO-undersøgelse viste risikofaktorer og forekomsten af hjertesygdom hos 38 befolkningsgrupper fra 21 lande – og ét land skilte sig ud: Frankrig. Der drak man nemlig konsekvent rødvin til maden.
Programmet udløste en sand rødvins-mani hos de mange millioner amerikanere, der havde fået serveret sandheden om det franske paradoks.


Det sure skidt
Den kendte erhvervsmand Asger Aamund er fyldt 75, og i en omtale af ham i den anledning afsløres det, at han hver dag nyder vin til maden. Eller rettere: Han nyder den ikke, men drikker den.
"Jeg har læst, at det er sundt," siger han. "Så det skal bare ned, det sure skidt, for man vil jo gerne leve et par år længere …"
Asger Aamund har lige solgt alle sine aktier i biotekvirksomheden Bavarian Nordic for cirka 356 millioner kroner. Måske skulle han bruge nogle af de mange penge til at købe en lidt bedre vin, der smager godt.VinAvisen under ombygning
Vi er i øjeblikket i fuld gang med at foretage en række ændringer i layoutet og opbygningen af VinAvisen. Og det skal nok blive rigtig godt, når vi er færdige.
Vi beklager, hvis vi roder lidt under ombygningen, og håber ikke, at det er til al for megen gene for vores mange læsere.
Vi hører gerne på info@vinavisen.dk, i fald der skulle opstå problemer med fx læsbarheden af avisen.
VineRobot minder mest af alt om en lille overdækket trailer, men "traileren" er forsynet med et hav af sensorer og kameraer, der kan kortlægge nøjagtig, hvordan vinstokkene og druerne har det her og nu. Fra den lille film på YouTube.

Robot holder styr på vinmarken
En ny robot, der kan give vinproducenter grundig information om den øjeblikkelige situation i deres vinmarker, forventes klar til brug i slutningen af 2016.
Robotten, der er døbt VineRobot, udvikles i et samarbejde mellem spanske, franske, italienske og tyske universiteter og computerfirmaer, og projektet er EU-støttet med 2 millioner euro (cirka 15 mio. kr.).
VineRobot består af en lille computerstyret vogn, der er forsynet med sensorer, kameraer og kunstig intelligens. Og mens den triller rundt mellem rækkerne af vinstokke, optager den meget nøjagtige informationer om blandt andet vinstokkenes vækst, vandings-niveauet, druernes modenhed og den potentielle høstmængde. De mange data og billederne, som kameraerne tager i høj opløsning, sendes løbende til en computer eller tablet.
Som det er nu, bruger vinproducenterne typisk små håndholdte instrumenter til at tage stikprøver af vinstokkenes og druernes tilstand. Vi har også tidligere nævnt, at stadig flere producenter - især i Bordeaux - er begyndt at anvende droner til at kortlægge situationen her og nu i deres vinmarker.
Førstnævnte metode giver selvsagt ikke grundig information om de enkelte vinstokke, og dronerne er en alt for dyr løsning for de fleste vinhuse.

Billig og nem at anvende
Målet med VineRobot er at give vinproducenterne et grundigt overvågnings-redskab, der prismæssigt er inden for rimelighedens grænser. Målet er også, at det skal være nemt for enhver - også de, der ikke har den store tekniske sans - at håndtere og anvende de data, robotten sender hjem til computeren.
Projektet har allerede været et år undervejs, og indtil videre har man koncentreret sig om at få en prototype af VineRobot til at bevæge sig på bedste vis rundt i vinmarkerne - og kunne klatre op gennem ukrudtet mellem rækkerne af vinstokke på en bjergskråning. Næste skridt bliver at videreudvikle sensorerne og kameraerne, som skal indbygges i robotten.
Man kan læse mere om VineRobot på projektets hjemmeside. Og ved at klikke her kan man se en lille film på YouTube om robotten.


Slut med primeur-smagningerne
Hvert eneste år siden 1978 har Bordeaux med spænding ventet på, at den amerikanske vinguru Robert Parker skulle komme til årets primeur-smagninger for at smage den nye årgang Bordeaux-vin. Og bagefter har vinslottene med bæven ventet på hans dom - som altid har haft stor betydning for prissætningen af årgangen. Vurderingerne af de mange vine er hvert år blevet bragt i magasinet Wine Advocate, som Parker grundlagde for 36 år siden. I 2012 solgte han hovedparten af aktierne i magasinet til tre asiatiske forretningsmænd. Redaktionen er flyttet til Singapore, men Parker er forblevet en del af Team Wine Advocate - det panel af skribenter, der fodrer magasinet med artikler og vinanmeldelser.
Nu har Parker meddelt, at han har overladt jobbet med primeur-smagningerne til sin kollega Neal Martin, der oprindelig havde sin egen vinside med 100.000 læsere, før han i 2006 sluttede sig til Wine Advocate-panelet.

Slipper ikke roret
Det bliver nu op til Neal Martin at komme med den årlige dom over den nye Bordeaux-vin. Tiden får vise, om hans vurderinger vil have lige så stor betydning og gennemslagskraft som Parkers.
Parker har understreget, at det, at han har overladt primeur-smagningerne til Martin, ikke er ensbetydende med, at han nu vil hvile på laurbærrene. Han er nemlig i fuld gang med en større afhandling om udviklingen af den legendarisk gode Bordeaux årgang 2005 gennem de sidste ti år. Endnu en rapport om årgang 2012, der blev tappet på flasker for nylig, er også i støbeskeen.
Vi forstår godt Parker. Det må bestemt være en hel del sjovere at smage Bordeaux-vin, der har nogle år på bagen, frem for den nye umodne og tanninholdige vin på primeur-smagningerne.

Philippe Bouchards vinmark, hvor korsene er placeret der, hvor der engang var frodige vinstokke.

En alvorlig situation
Som vi nævnte i uge 7, udgør svampesygdommene Esca, Black dead arm (sort død arm) og Eutypa en stigende trussel mod de europæiske vinmarker.
Sygdommene angriber vinstokkens stamme, får den til at rådne og medfører til sidst vinstokkens død.
De franske vinmarker er særligt hårdt ramt - hvert år koster disse svampesygdomme Frankrig 1 milliard euro (cirka 7,4 mia. kr.), og ifølge de seneste tal fra den franske regering er mere end 100.000 hektar vinmarker blevet sygdommenes bytte i 2014. Det eneste kendte bekæmpelsesmiddel, natriumarsenit, blev forbudt til brug i vinmarkerne i 2001.

Vinens kirkegård
De franske vinproducenter er fortvivlede over situationen, og en af dem, Philippe Bouchard, der ejer Château Lamé Delisle Bouchard i appellationen Bourgueil i Loire, har givet udtryk for sine frustrationer i en lille film på YouTube. I filmen, som han kalder "Esca Requiem", viser han sin vinmark, hvor han har sat et kors for hver vinstok, der er død af Esca. Mens de triste billeder løber hen over skærmen, ses ord som "Frankrigs vinmarker dør", "Dette er ren udryddelse" og "Esca myrder den ene vinmark efter den anden".
Med filmen ønsker Bouchard at råbe de franske politikere op. Man har frataget vinproducenterne det eneste middel, der havde en effekt i kampen mod disse frygtede svampesygdomme - uden at give vinhusene nogen anden mulighed for at bekæmpe sygdommene, mener Bouchard.


Ingen stramninger af Loi Évin
Sidste lørdag besøgte Frankrigs præsident, François Hollande, den store landbrugsmesse i Paris, og under et møde i pavillonen med vin fremgik det, at regeringen ikke har nogen planer om at stramme den famøse Loi Évin. Det er loven, som direkte forbyder reklamer for vin og anden alkohol, og som gør det umuligt for franske aviser at skrive positivt om en god flaske vin.
Den franske antialkohol-forening ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) sørger med nidkærhed for, at loven bliver overholdt, og foreningen er ude med riven, så snart vin eller anden alkohol bliver sat i forbindelse med noget attraktivt.
ANPAA har ønsket en stramning af loven. Blandt andet skulle det være forbudt at reklamere for vin på internettet og give vine attraktive fantasinavne. Endvidere skulle der stå "l’alcool est dangereux", alkohol er farligt, på alle flasker og reklamer.
François Hollande bekræftede, at disse stramninger ikke bliver gennemført.
]


Hærværk for 1 mio. kr.
Det hænder med jævne mellemrum, at vinhuse bliver udsat for hærværk. Det kan være en tidligere utilfreds ansat, der står bag ugerningen, men ofte er det bare hærværk for hærværkets skyld.
Inden for de sidste tre år er det gået ud over vinhuse i både Languedoc, Toscana og Hawkes Bay på New Zealand. Og i den forgangne uge kom turen så til Kellermeister Winery i det australske vindistrikt Barossa Valley.
Ligesom i de andre vinhuse bestod hærværket i, at hanerne på vintankene blev åbnet, og vinen flød ud på kældergulvet.
I alt væltede 25.000 liter Chardonnay-vin årgang 2010 og 2011 ud på gulvet fra fire store tanke. Ifølge ejeren af Kellermeister Winery, Mark Pearce, er vin for i alt 200.000 AUD (cirka 1 million kr.) gået tabt.
Heldigvis var der opsat overvågningskameraer i vinkælderen, der optog hele miseren - og gjorde det nemt efterfølgende at arrestere den 57-årige hærværksmand. Årsagen til hærværket er endnu ikke offentliggjort.
En del af Bisols vinmarker på øen Mazzorbo.Sant'Erasmo er en stor ø nordøst for Venedig.

Stadig flere vinmarker i Venedig
Venedig er i dag kendt for sine kanaler og vuggende gondoler, men indtil 1700-tallet var lagune-øerne også et anerkendt vinområde.
Og i dag er vinmarkerne igen begyndt at brede sig rundt omkring på øerne.
Det hele startede med Gianluca Bisol, der er kendt for sin Prosecco-vin, som fremstilles i Veneto inde på fastlandet. For 15 år siden opdagede han tilfældigvis nogle gamle vinstokke med den næsten uddøde hvidvinsdrue Dorona i en baghave på den sparsomt befolkede lagune-ø Torcello.

Finkæmmede øerne
I de følgende år finkæmmede Gianluca Bisol de venezianske øer, og det lykkedes ham ifølge Wine-Searcher at opspore omkring 100 Dorona-vinstokke i haver, opad læskure og endog på det store torv på øen Burano, hvor vinstokkene groede sammen med nogle tomatplanter.
Bisol havde købt et stykke jord på øen Mazzorbo, og her plantede han i 2006 sine vinstokke - og har siden åbnet både restaurant og hotel på øen.
I dag fremstiller han ud over hvidvinen på Dorona-druerne også en rødvine på Merlot og Carmenère.

Endnu en producent er kommet til
Franskmanden Michel Thoulouze har også 4,5 hektar vinmarker på øen Sant’Erasmo, hvor han laver vin på Malvasia, Vermentino og Fiano d’Avelino, Og nu har endnu en franskmand, Bourgogne-producenten Henri Darnat, der ejer Domaine Henri Darnat i Meursault, også købt et stykke jord på selvsamme ø. Det vil han i 2016 tilplante med Chardonnay, Sauvignon Blanc og Semillon, og håbet er, at første årgang kan blive høstet i 2021.
Det, der lokker stadig flere vinproducenter til lagune-øerne, er blandt andet den gode jord, der er rig på kalk og mineraler, hvilket giver sprøde hvidvine med en vis mineralitet. Og så er der saltet fra det allestedsnærværende havvand. Det præger druerne og tilfører vinene en frisk aroma af hav.


Champagne modnet på eg
Før champagnehusene i 1970’erne indførte ståltanke, brugte man egetræsbeholdere til såvel gæring som modning af vinen.
I de sidste ti år er stadig flere champagneproducenter igen begyndt at modne deres vine i kortere eller længere tid på træbeholdere, før vinen tappes på flasker, hvor den gærer for anden gang. Det gælder blandt andet Louis Roederer, Philipponnat og Veuve Clicquot.
Nu har også Lanson ifølge The Drinks Business sluttet sig til træ-holdet, idet champagnehusets nye kældermester, Hervé Danton, ønsker at modne vinen til husets ikke-årgangs champagne på eg. Denne vin gennemgår ikke malolaktisk gæring - den efterfølgende gæring, der omdanner æblesyren i vinen til den blidere mælkesyre.
Vinen har derfor en stringent syre, der går igen i den færdige champagne. Ved at modne vinen på eg, får den en mere blød, cremet og kompleks smag, mener Danton.
Træbeholderne vil også blive brugt til opbevaring af reservevinene. Det er vine fra tidligere høstår, som bruges til at blande op med den nyeste årgang vin i ikke-årgangs champagnerne.
Lanson har i alt indkøbt 23 store træbeholdere, hvoraf de seksten kan indeholde 80 hektoliter vin, og de resterende syv 40 hektoliter.
Champagnhuset Mumm er også fulgt trop i år med indkøb af store beholdere i egetræ, der står parat til at modtage vinen fra dette års druehøst.

.....................

..........
...........
Whiskey i kirken
Området Liberties i Dublin var engang kendt for sit væld af destillerier og bryggerier. Et minde om de gyldne tider er bryggeriet Guinness, der blev grundlagt i 1759 og stadig brygger øl den dag i dag.
Nu vender fremstillingen af whiskey også tilbage til Liberties, når et nyt destilleri bliver indrettet i kirken St James - hvorfor det også får navnet Saint James’ Distillery.
Det er den irsk fødte milliardær Pearse Lyons, der har tjent sine mange penge på salg af dyrefoder og ølbrygning i Kentucky, USA, som står bag destilleriet i de noget opsigtsvækkende rammer. I forbindelse med destilleriet vil han også åbne et besøgscenter, hvor man kan få mere at vide om whiskey-fremstillingen i gamle dage i Liberties.
Kirken ligget tæt ved Guinness bryggeriet, der lokker omkring 1,2 millioner gæster til om året - Lyons håber, at mindst halvdelen af de mange besøgende også vil lægge vejen forbi Saint James’ Destillery.
Til kirken hører en kirkegård med 300.000 grave - en af dem tilhører Lyons’s bedstefar.Vodka i brændeknuden
Ligesom for vinmærker gælder det også for spiritusmærker at skille sig ud i mængden og have mest muligt blikfang.
Designerne verden over har derfor travlt med at fremstille bud på de mest opsigtsvækkende flasker - i håb om, at et spiritusfirma eller destilleri bider på krogen.
Russiske Constantin Bolimond er en af disse designere, og udgangspunktet for hans nye vodka designprojekt, Firewood Vodka, er den varmende fornemmelse, spiritus giver - en varme, der leder tankerne hen på hyggen rundt om pejsen.
Han har derfor designet en flaske af form som en brændeknude med en grenstump, der slutter i en prop. Ganske flot og helt bestemt iøjnefaldende.
.........

--,,,,,,,,,,,--,
Den danske vinbranche
* Vinens Verden har optaget importen af vinene fra den italienske vinproducent Marchesi Antinori og har pr. 1. februar ansat Danielle Viet Kirkemo sin Marchesi Antinori Brand Director. Man kan læse mere om hende i denne uges Blå Bog længere nede på siden.
* Calmasino er blevet optaget i VinAvisens database over vinimportører.
..Vil du have vores løbeseddel?
Vær sikker på at kunne følge med i, hvad der sker i
vinens verden. Bestil vores løbeseddel gratis tilsendt
pr. e-mail hver uge. Klik her!
Blot for en ordens skyld: Vi sælger naturligvis ikke
vores adresser, så du risikerer ikke at få en masse spam.
.

Ugens STORE billede

Her er det næste store billede i vores løbende serie. Vores læsere er meget velkomne til at sende os vinøse billeder – gerne billeder med lidt action, så det ikke kun bliver smukke vinmarker og landskaber, vi viser.
Send venligst billeder i tværformat og i en god opløsning på mindst 1000 x 700 pixels, gerne større, til anker@vinavisen.dk.
Efterhånden samler vi disse billeder på særlige sider, 26 billeder ad gangen:

Billede 1-26... .Billede 27-52.. ..Billede 53-76 ...Billede 77-104. .
.Billede 105-130. ..Billede 131-156. ..Billede 157-182. ..Billede 183-208
Billede 209-234 Billede 235-260 Billede 260-286 Billede 287-312

...............................
.....................
314 I Moseldalen kan turisterne nyde det enestående vinlandskab fra flodsiden (foto © Ivan Christiansen).
..............................
.Klik på stjerne-oblaten, og få den i stor størrelse.

VinAvisen finder de gode vine!
I den forløbne uge har vores smagepanel smagt i alt 40 vine. Af disse vine var der 29, som fik mere end to stjerner og hele 19, som fik fem stjerner.
I alt blev det til 133 stjerner og i gennemsnit 3,3 stjerner til alle de smagte vine inkl. de elleve, vi ikke gav stjerner, og som derfor ikke er beskrevet her. En forklaring på, hvad stjernerne står for, fås ved at klikke her.

Søg på vinene!
Du kan søge mellem vine, som vi har smagt siden november 2009 ved at klikke her. Men du kan også søge dem på din mobiltelefon på adressen m.vinavisen.dk. Det er ikke muligt at søge på vine via VinAvisens almindelige søgefunktion, da vinanmeldelserne ligger i en særskilt database.
Søger du en tidligere anmeldelse, vil du kunne finde den ved hjælp af Google. Skriv blot i søgefeltet: site:vinavisen.dk samt vinens navn – og bemærk, at der ikke skal være noget ophold mellem site: og vinavisen.dk.


,,,,,,,,,,
Ring til importøren - klik på det understregede navn - og spørg, hvor du kan købe vinen.
,,,,,

Hvidvin


Elemental, Viñedos Emiliana, Chardonnay, Casablanca Valley, Chile, 2014, middel alkohol (13,5%)
75 kr., Irma
Denne hvidvin på økologisk dyrkede druer har en flot, aromatisk duft og en smag med muskler - masser af druer, masser af blomster, krydderier, grape, mango ... og en lang eftersmag. Flasken har skruelåg.


Dominios de Castilla, Bodegas la Soteraña, Verdejo, Rueda, Spanien, 2013, lav alkohol (12,5%)
89 kr., pris ved 6 flasker: 69 kr., Barrique Vin
En meget dejlig hvidvin - en vin fuld af fortællinger: God frugt, en masse krydrede noter, tilpas syre og en lille honning-tone, alt i fin balance. Dertil en lang eftersmag


Murphy-Goode, Chardonnay, Californien, USA, 2013, middel alkohol (13,5%)
109 kr., pris ved 6 flasker: 89 kr., Jysk Vin
Vellavet hvidvin med en smag, der bringer alle Chardonnay-druens facetter fint frem - tropiske frugter, ananas, pære osv. Dertil vanille og tilpas syre.


Weingut Schneider, Ruländer, Baden, Spätlese, Trocken, Thyskland, 2008, lav alkohol (13%)
129 kr., Vinbutikken.dk
Meget dejlig hvidvin med en liflig duft og en fint cremet, livlig smag af drue med blød syre og en lille sødme. Ruländer er et tysk navn for druen, der andre steder kaldes Pinot Gris eller Pinot Grigio.


Passione Entimento, Famiglia Pasqua, Garganega, Veneto IGT, Italien, 2013, lav alkohol (13%)
135 kr., på tilbud indtil 29. marts: 99 kr., Vinoble
Hvidvin med god duft og en smag med markant honningsødme, men også med en syre, der gør sit bedste for at holde sødmen i skak. I smagen noter af ananas.


Pra, Soave, Italien, 2013, lav alkohol (12%)
149,95 kr., pris ved 6 flasker: 109,95 kr., Erik Sørensen Vin
Let og liflig hvidvin med frisk og mild frugt med noter af grape og banan. Flasken har et elegant skruelåg. Helt billig er den ikke.

Rosévin


Domaine de la Chesnaie, Val de Loire, Frankrig, 2013, lav alkohol (12%)
99 kr., pris ved 6 flasker: 65 kr., Holte Vinlager
En let og læskende rosévin lige til terrassen, når den tid kommer, men også fin til mad. Den har god frugt uden syltetøjspræg. Den femte stjerne gælder prisen ved seks flasker.

Rødvin


Cape Founders, Shiraz, Western Cape, Sydafrika, 2013, høj alkohol (15%)
59,95 kr., Multi Wine
En robust rødvin med intens frugt og en masse alkohol, men uden noget større smagsbillede.


Marques de Almonacid, Cariñena, Spanien, 2012, middel alkohol (13,5%)
75 kr., pris ved 6 flasker: 60 kr. flasken, Granvino
Der er friske bær for alle pengene i denne dejlige rødvin - solbær, brombær, hyldebær ... Men der er også afrundede tanniner, der opvejer frugtsødmen. Et kup til prisen ved 6 flasker.


Papa Luna, San Gregorio, Calatayud, Spanien, 2012, høj alkohol (14,5%)
79 kr., pris ved 6 flasker, D’Wine
Her sker der noget - her er en kraftig, ufiltreret rødvin med intens frugt, masser af krydderi og en lang eftersmag. En vin, der ubetinget skal skænkes til en solid kødret, fx en gryderet eller en oksebøf. Vinen er fremstillet på druerne Garnacha, Shiraz og Mazuelo, hvor den sidste drue er identisk med druen Carignan.


Les Sources de Livran, Médoc, Frankrig, 2010, lav alkohol (13%)
99,95 kr., på tilbud til 49,75 kr., Jysk Vin
En klassisk rød Bordeaux med en fin balance mellem frugt, syre og tanniner. Den er saftig, mild og blød - og måske en anelse tyndbenet. Den femte stjerne får den for tilbudsprisen.


Quintessence, Château Pesquié, Ventoux, Frankrig, 2012, høj alkohol (15%)
99,95 kr., pris ved 12 flasker, Philipson Wine
Glimrende Rhône-rødvin, der omfavner ens smagsløg med sin gode, bløde frugt og sit brede krydderi-register. Typisk Ventoux.


Ca' 'd Carlin, Produttori di Govone, Barbera, Asti, Italien, 2013, lav alkohol (13%)
110 kr., pris ved 6 flasker: 55 kr., Holte Vinlager
Til en pris på 55 kr. (ved seks flasker) er dette en rigtig god rødvin. Den har fin frugtfylde og blødhed. Dertil en lang eftersmag. Et rigtig godt køb.


Klein Steenberg, Western Cape, Sydafrika, 2012, middel alkohol (13,5%)
119,75 kr., på tilbud i marts: 69,75 kr. ved 6 flasker, Skjold Burne
Denne rødvin er en rigtig god madvin på druerne Cabernet Sauvignon, Merlot og Cabernet Franc. Den har god frugtfylde og fine fadtoner, cigarkasse og læder. Plask den gerne over i en karaffel et par timer før måltidet.


Grand Veneur, Alain Jaume & Fils, Côtes du Rhône, Frankrig, 2013, middel alkohol (14%)
119,95 kr., pris ved 12 flasker: 89,90 kr., Vinmonopolet
Yderst vellavet rødvin med en bred vifte af facetter. God, fyldig frugt, blommer, bløde tanniner, lang eftersmag. En meget anvendelig vin, som mange vil blive glad for.


Contraste, Conceito, Douro, Portugal, 2012, middel alkohol (13,5%)
129 kr., Nordentoft Wine
Dette er en rigtig dejlig rødvin med blød frugt og fint krydderi (peber). Den er oplagt til mad, fx et godt stykke oksekød.


Seven Falls Winery, Cabernet Sauvignon, Wahluke Slope, Washington State, 2011, middel alkohol (14%)
159 kr., pris ved 6 flasker: 99 kr., A Vinstouw
Elegant rødvin med et meget bredt smagsbillede med boysenbær, kirsebær og kaffe. En lækker sag, der ved seks flasker er pengene værd.


Le Nicchie, La Gironda di Galandrino, Barbera, Asti, Italien, 2011, høj alkohol (14,5%)
169 kr., pris ved 6 flasker, Gallovini
Saftig og spændstig rødvin med en liflig duft og en frisk druesmag med bløde tanniner. En vin, der hænger godt sammen og er i en fin, rund balance. Til slut et lille chokolade-bid.


Coste Scaligere, Amarone delle Valpolicella, Italien, 2011, høj alkohol (15%)
189 kr., pris ved 6 flasker: 180 kr., Holte Vinlager
En dejlig Amarone - ikke en af disse overekstraherede Amarone-bamser, men en blød og lækker rødvin. 15 procent, men ikke nogen spritkant.


Jérõme Chezeaux, Pinot Noir, Vosne-Romanée, 1. cru Les Chaumes, Frankrig, 2012, middel alkohol (13,5%)
267,15 kr., Køge Vinhandel Webshop
Stor, blød og meget lækker rødvin med fornem Pinot-karakter, let og elegant.


Viña Vilano Roble, Tempranillo, Ribera del Duero, Spanien, 2013, middel alkohol (13,5%)
66 kr., pris ved 6 flasker: 52,80 kr. flasken, Granvino
En udmærket rødvin med duft af friske bær og læder og en tør smag med fine krydderier og et tilpas tanninbid.


Domaine Lamy, Cabernet Sauvignon, Vin de Pays d'Oc, Frankrig, 2012, middel alkohol (13,5%)
69,75 kr., på tilbud indtil 22. marts: 54,75 kr. ved 6 flasker, Skjold Burne
Ret enkel og ret robust rødvin med frugt, sødme og syre, men en okay hverdags-vin til den lave tilbudspris, der gav den fjerde stjerne. Flasken har skruelåg.


Valiano, Chianti Classico, Riserva, Italien, 2008, middel alkohol (13,5%)
79 kr., på tilbud i marts: 69 kr., Fakta
Prisen kan man ikke klage over. Vinen møder op med frugt og sødme, men bliver hurtigt lidt træt i munden. Er den mon ikke lidt vel gammel?


Les Antimagnes, Domaine des Escaravailles, Côtes de Rhône, Frankrig, 2012, høj alkohol (15%)
79 kr., pris ved 6 flasker, The Wine Company
Denne rødvin har lidt for lidt frugtfylde og krydderi i forhold til de mange procenter. Altså et spørgsmål om balance. En god plasketur hjælper lidt på det. Det giver den fjerde stjerne.


Tridente, Plin Piana, Salento, Italien, 2012, høj alkohol (14,5%)
109 kr., Steiniche Wine
Der er intet at udsætte på denne rødvin på druerne Primitivo, Negroamaro og Malvasia Nera. Den smager udmærket, men helt billig er den ikke.


Magarìa, Cantine de Gregorio, Sicilien IGP, Italien, 2010, middel alkohol (13,5%)
149,95 kr., Salling Stormagasiner
Kraftig rødvin med et lidt smalt smagsbillede og et tørt, let bittert bid, der lidt vel hurtigt melder sig. Det vil være en god idé at plaske den over i en karaffel et par timer før måltidet. Helt billig er den ikke.

Sød vin


Château La Casenove, Etienne Montès, Muscat, Rivesaltes, Frankrig, 2008, høj alkohol (15,5%)
115 kr., Compagniet
Denne superlækre, søde hvidvin er en vin doux naturel - en "naturligt sød vin", hvor man har stoppet gæringen ved tilsætning af druesprit, så en hel del af druernes naturlige sødme er bevaret. Vinen har en fin duft og en dejlig honningsødme, der holdes i skak af en god syre. En stor nydelse. Skænk den til en ikke alt for sød dessert eller fx til noget blåskimmelost.


Quinta do Pégo, Rozès, LBV Portvin, Portugal, 2010, høj alkohol (20%)
149,95 kr., Amka
En sent aftappet portvin, pæn og ordentlig, men uden det helt store register.

...... ..........
Søg i 500 tidligere VinAviser:


...... ............
Eftertryk er tilladt i trykte medier
Vi er kun glade for at se VinAvisens nyheder citeret i trykte medier - ikke i de elektroniske. Men bemærk: Angiv venligst altid kilden med denne ordlyd: www.vinavisen.dk. Vore beskrivelser af smagte vine med tilhørende stjerner kan dog frit citeres i alle medier, blot kilden angives.