Din ugentlige avis med nyheder fra vinens verden
Facebook Instagram

Kapitel 14: Vinflaskens udvikling

I de 5 km lange hvælvede kældre hos vinhuset Patriarche i Bourgogne-hovedstaden Beaune hviler flaskerne i støvede geledder (Foto © Trine Schou)Kapitel 14
Vinflaskens udvikling

Allerede i slutningen af 1600-tallet så de første rigtige vinflasker af glas dagens lys. De havde et stort, nærmest kugleformet korpus og en relativt lang flaskehals.
I 1800-tallet begyndte man at fremstille den flasketype, vi kender i dag. Og det var der en ganske bestemt årsag til. Der var fuld gang i vin-eksperimenterne på dette tidspunkt, og man fandt blandt andet frem til, at vinen blev bedre, jo længere den fik lov til at lagre – dog inden for en vis tidshorisont. Problemet var bare, at når flaskerne stod op, tørrede korkpropperne ud, og der kom luft til vinen. Og så var der stort set ikke mere smag og duft tilbage i den drue!
Det gjaldt altså om at holde proppen fugtig, indtil vinen var drikkemoden. Ergo var man nødt til at lægge vinflaskerne ned. Men den gik jo ikke rigtig med de runde flasker. Resultatet blev, at man begyndte at fremstille cylinderformede flasker – altså som vi kender dem i dag.
De nye flasker blev i øvrigt forsynet med et såkaldt opstik i bunden, der skjulte den ujævne "navle", hvori glaspusterens lange rør, piben, havde siddet fast. Så risikerede man ikke at flaskebunden ridsede de pæne spiseborde.
I dag kan man godt lave flasker med fuldstændig plan bund, men man har alligevel beholdt opstikket på de fleste flasker. For det første gør det flasken stærkere, og for det andet sørger den ringformede bund for, at flasken ikke står og vipper.

Små og store flasker
Ud over den almindelige vinflaske, der indeholder 75 cl, ser man også halvflasker på 37,5 cl samt de store magnumflasker på 1,5 liter vin.
Men der er også en række endnu større flasker, der fortrinsvis anvendes til champagne, men også dukker op, fyldt med rødvin. Samtlige flasketyper har det tilfælles, at de er opkaldt efter bibelske konger og fyrster:
Jeroboam: En flaske til 3 liter champagne. Hvis den bruges til Bordeauxvin, kan den rumme 5 liter.
Réoboam: En flaske til 4,5 liter vin, der er opkaldt efter en søn til kong Salomon.
Impériale: En flaske til 6 liter rødvin, hvilket svarer til 8 normale flasker.
Methusalem: En flaske til 6 liter champagne. Den er opkaldt efter Noas bedstefar, der ifølge bibelen skulle have rundet de 969 år – deraf ordene "han er en methusalem" om en meget gammel mand.
Salmanazar: En flaske, der kan indeholde 9 liter vin, hvilket svarer til 12 almindelige flasker. Den anvendes frem for alt til champagne og er opkaldt efter en assyrisk konge, der figurerer i Biblen.
Balthazar: En flaske til 12 liter vin, hvilket svarer til 16 almindelige flasker. Den ses kun sjældent i dag – når det sker, er den stort set altid fyldt med champagne. Den er højst sandsynligt opkaldt efter den ene af de hellige tre konger.
Nebuchadnezzar: En flaske, der kan rumme 20 almindelige flasker, hvilket svarer til cirka 100 glas. Den bruges udelukkende til champagne og er opkaldt efter den største af kongerne i oldtidens Babylon.
Caspar: En flaske, der kan rumme hele 27 liter. Der er dog langt imellem, at der dukker et eksemplar op på markedet.