Importør-nr.: 16174386Vinens Verden
Hestehaven 21E
5260 Odense S
tlf.: 65 43 44 49
http://www.wine.dk