Importør-nr.: 27176356Kjergaard Vinimport
Enghaven 55, Svogerslev
4000 Roskilde
tlf.: 46 38 36 40 og 40 94 53 91
e-mail: info@kjergaardvin.dk
http://www.kjergaardvin.dk