Din ugentlige avis med nyheder fra vinens verden
Facebook Instagram

Anna Garde


.

VinAvisens Blå Bog
på knappen for at vende tilbage til Den Blå Bogs oversigtsside.
.

  Anna Garde (f. 1938) blev hovedkulds kastet ind i vinens verden, da Gads Forlag i sin tid bad hende om at oversætte 1. udgaven af Oxford Vinleksikon. Hun havde egentlig ingen forudsætninger for at påtage sig den store opgave ud over en glæde ved vin, tosprogethed og lang erfaring som leksikograf.
  Oprindelig blev hun uddannet pianist og virkede en årrække som musiker. Derefter et totalt skift til arbejde som lægesekretær på Rigshospitalet, hvor hun også blev involveret i oversættelse af lægernes artikler og disputatser til engelsk.
  Et bijob på Lægeforeningens Forlag førte til ansættelse på Gyldendals ordbogsredaktion, og tre år senere blev hun headhuntet til Gads Forlag, der ønskede at opbygge en tradition for leksika og ordbøger. Det blev til en 25 år lang ansættelse som chefredaktør og frembringelse af de kendte "stribede ordbøger", hvoraf hun selv skrev de engelske og svenske, samt et leksikon og en lang række fagbøger, der rakte fra historie til lægevidenskab.
  Arbejdet med Oxford Vinleksikon var en kæmpe opgave. Ikke mindst fordi der ikke fandtes nogen vedtaget terminologi på området i Danmark. 2. udgaven skulle blot revideres, men den var alligevel hård at komme igennem, idet Oxford University Press endnu ikke var i stand til at levere et oplæg, hvoraf man
  kunne se, hvad der var blevet ændret. Så alt måtte læses igennem. I 2008 fulgte så 3. udgaven af, anmeldt med begejstring i VinAvisen uge 52. 4. udgave i 2017 var fra engelsk side stærkt revideret og ofte helt omskrevet. Nye og bedre forfattere på en lang række artikler om lande og vinregioner, og naturligvis meget nyt stof om klimaforandringernes indflydelse, som jo i hvert fald rent vinmæssigt foreløbig ser ud til at være til fordel for Danmark.
  Når hendes otium ikke afbrydes af oversættelsesarbejde, nyder Anna Garde livet i både storbyen og sommerhuset i Munkerup med ven og børn og børnebørn.
  Adresse: Anna Garde, Kastelsvej 8, 4. th., 2100 København Ø, tlf.: 35 42 10 40, mobil: 31 90 09 84, e-mail: anna.garde@webspeed.dk. (Opdateret 2017).