Din ugentlige avis med nyheder fra vinens verden
Facebook Instagram

Vinklubber

Her er en liste over vinklubber, der ikke er oprettet af vinfirmaer – og derfor ikke er kommercielle – men som tværtimod er oprettet af private, og hvortil alle interesserede har adgang. Optagelse på listen er gratis – skriv blot til info@vinavisen.dk.
På samme adresse hører vi også gerne om ændringer af formænd og adresser eller ophør af klubber, så vi kan holde listen så opdateret som muligt.
KØBENHAVN OG OMEGN


* B-vine v/ Adam Peña, Nørre Farimagsgade 64B, 1364 København K, pena@stud.ku.dk. Klubben består af en beskeden samling yngre vinelskere med en besynderlig svaghed for vine begyndende med B: Bourgogne, Barolo, Barbaresco og Brunello. De mødes så ofte som muligt, når økonomi og planlægning tillader det. Optagelse efter aftale med ovenstående.

* Confrérie du Sabre d’Or - Danmark (den gyldne sabels broderskab) v/Ambassadeur Marinanne Sass Petersen, Stendal 26, 2770 Kastrup, tlf.: 40 11 81 07. Her kan man lære at sabrere champagne, som Napoléon gjorde det. Der afholdes 4-6 arrangementer årligt, indmeldese koster 800 kr., og det årlige kontingent er 600 kr. Læs mere ved at klikke her.

* Danish American Wine Society (DAWS) v/kasserer Tue Svenningsen, Marstalsgade 47, 3.tv, 2100 København Ø. tlf.: 30 20 34 78. Hjemmeside: www.daws.dk. Kontingent: 200 kr. for to personer.

* Dansk Akademisk Vinseminarium arrangerer vinseminarier, -smagninger og – rejser med professionelle undervisere. Deltagerne får tilbudt arrangementer via mail. Nærmere oplysninger hos Thomas Leo-Hansen, tlf.: 45 88 15 14 eller 26 20 15 14 og på hjemmesiden www.d-a-v.dk. Tilmelding til dav@d-a-v.dk.

* Foreningen til Vinens Fremme v/ Karsten Schwemer. Foreningen blev stiftet den 12. april 1995. Vi afholder mindst fire vinsmagninger om året, som regel i Smørum Kulturhus. Vores formål er at udbrede kendskabet til vine fra mange forskellige lande, gerne fra mindre kendte områder. Deltagelse i en vinsmagning koster normalt 150 kr., og man bestemmer selv hvor mange smagninger, man vil deltage i. Det årlige kontingent er 10 kr. Alle er velkomne uanset bopælskommune. Henvendelse til: vinensfremme@gmail.com.

* Kastrup-Tårnby Vinklub v/Allan Rydahl. Vi er en mindre forening af seriøse vinentusiaster, der ønsker at udvide kendskabet til vin gennem smagning og oplysende foredrag. Alle er velkomne, uanset om man er begynder eller kommet videre. Vi afholder som regel 6 til 7 arrangementer årligt. Til en typisk smagning har vi valgt et tema, som en person holder et indlæg om - det kan være et medlem fra bestyrelsen eller en importør. Vinene, som vi smager, er vine, der er afpasset til aftenens traktement og er nøje udvalgte. Vi er cirka 25-30 deltagere pr. gang og mødes i lokaler beliggende centralt i Kastrup og tæt på offentlige transportmidler. Klubben kontaktes via formanden på e-mail: rydahl@webnetmail.dk eller tlf.: 31 44 22 67.

* Kok&Vin c/o Tegnestuen, Nyhavn 40, 1051 København K. Madlavning og vinsmagning femten gange årligt, fortrinsvis i vintersæsonen. Optagelse sker kun på anbefaling fra medlemmer. Henvendelse pr. e-mail til peb@peb.dk.

* Portvinsklubben af 1981, Danmarks ældste portvinsklub med 75 medlemmer (både danske og svenske) og 900 flasker portvin på lager. Klubben har som formål at fremme interessen og kendskabet til portvin. Der afholdes mindst otte smagninger om året, heraf en gæstesmagning, samt en portvinsrejse hvert femte år. Nye medlemmer opskrives ved anbefaling fra tre medlemmer og optages ved medlems-udmeldelse. Ved indmeldelse indbetales kontingent, indmeldelsesgebyr samt et engangsbidrag til vinfond og køb af seks officielle portvinssmageglas. Kontakt til formanden: Robert Heinrich Metasch, P.G. Ramms Allé 68, 4.th., 2000 Frederiksberg, e-mail: portvinsklubben@gmail.com eller tlf. 30 20 28 69.

* SAS Vinklub v/ Claudio Bellucci, lokaler: Hellerup Sognegård, Magrethevej 7B, 2900 Hellerup. Klubbens mål er at give medlemmerne større nydelse ved at drikke vin og et vidensgrundlag, som de efterfølgende kan bygge videre på. Vi afholder som regel 6-8 arrangementer om året. En typisk smagning forløber på den måde, at vi vælger et tema, finder en kompetent foredragsholder samt gode vine, som passer til temaet. Aftenen afsluttes med et mindre traktement, som også er tilpasset temaet. Vi er som regel omkring 15-25 deltagere pr. gang. Mere info og kontakt til vinklubben ved at klikke her.

* Snekkersten Vinklub v/ John Sørensen, Kronborg Ladegårdsvej 43, 3000 Helsingør, tlf.: 49 21 30 05. Klubben er en "klub 100", dvs. at man optages på en venteliste, hvis medlemstallet har nået de 100. Ved medlemsskab modtager man invitation til vinsmagninger, vinforedrag og andre aktiviteter i klubbens regi. Endvidere modtager man en vinpakke ni gange om året. Man kan vælge mellem to medlemsformer. 1) Junior medlemsskab (pakkens pris er da 250 kr. pr. måned) eller 2) Senior medlemsskab (pakkens pris er da 350 kr. pr. måned). Vinene i pakkerne har normalt samme tema, men kvaliteten i seniorpakkerne er højere. Sammen med vinpakken får man et medlemsblad med bl.a. vinbeskrivelser, vintilbud samt opskrifter på egnede ledsageretter. Der lægges vægt på at levere god vin til rimelige priser.

* SOUD - Socio-Ornitologisk UDvalg, kun for alle vininteresserede medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening i Københavns-området. Intet kontingent. Carsten Egevang Pedersen, Godsbanegade 21, 2 th, 1722 København V, tlf. 3323 5314, e-mail: cepedersen@get2net.dk.

* Valby Vinklub v/ Jørgen Karup. Vi har snart 10 års jubilæum og afholder 4-6 arrangementer om året. Kontingentet ligger på 100 kr. (150 kr. for par) årligt. Vores arrangementer plejer at være meget hyggelige og alle er velkomne. Mere info hos formand Jørgen Karup på karup@valbyvinklub.dk. Vores afholdte arrangementer kan ses ved at klikke her.

* Vallensbæk Vinlaug v/ Knud Jensen, Løvenborgvej 5, 2665 Vallensbæk Strand, tlf.: 43 54 26 99, mobil: 29 49 26 49, e-mail: hanna_knud@city.dk. Vi holder cirka ti arrangementer årligt, og der lægges vægt på vin, enkelte kulinariske oplevelser og godt socialt samvær. Klubben er for borgere fra Vallensbæk kommune, og optagelse skal ske efter anbefaling fra medlemmer. Kontingent: 600 kr. årligt.

* Veksø Vinklub v/ Hans-Erik Pedersen, Kelsted 420, 3670 Veksø tlf.: 40 57 30 42, e-mail: hans.erik.kelsted420@gmail.com. Formål: Vi vil give gode vinoplevelser til borgere i Veksø og bidrage til at udbygge medlemmers viden om vin. Vi arrangerer 4-5 vinsmagninger om året med stærkt varierende temaer til medlemspriser på 150 - 175 kr. Hver gang serveres specialiteter, tilberedt af et team af vinkypere. Medlemskab for borgere i Veksø, som ofte kan invitere gæster med til forhøjede priser.

* VinAmok v/ formanden Jan Vejrum - en lukket klub, hvor man skal anbefales af medlemmerne for at komme til smagning. Nærmere oplysninger på www.vinamok.dk. Henvendelse til janvejrum@gmail.com.

* Vinklubben af 2005 afholder smagninger seks gange om året, og temaerne aftales fra gang til gang. Antallet af medlemmer er begrænset, så medlemmerne kan skiftes til at afholde arrangementerne. Man skriver gerne interesserede op på venteliste, og prisen for at deltage er, at hver deltager medbringer en flaske vin, der er omfattet af aftenens tema. Henvendelse til Steen Petersen, vinklubben@mail.dk. Se i øvrigt www.sitecenter.dk/vinklubben.

* VinKlubben "Château du Mug" v/ Peter Georg Hansen, Lykkesholms Alle 33A 1 sal, 1902 Frederiksberg C, 33 24 03 49, e-mail: petervin@worldonline.dk. Møde tolv gange årligt. Kontingent pr. måned 100 kr. Hjemmeside: hjem.get2net.dk/chateau.du.mug.

* Vinklubben Druens Venner v/ Bodil Jelsborg har kun tolv medlemmer, der mødes tre-fire gange årligt i Stenløse ved København. Nye medlemmer optages kun ved afgang af medlem og kun efter anbefaling af et andet medlem. Nærmere oplysninger hos bodil@bjelektronik.dk.

* Vinklubben Reserva afholder syv til ti vinsmagninger årligt. Vinklubbens formål er at finde gode vine, som er til at betale. Optagelse sker kun på anbefaling af medlemmer. Årligt kontingent: 600 kr. Hjemmeside: http://www.reserva.dk, e-mail: isl34828@image.dk.

* Vinlauget Chantepleure 2000 v/Lars Kjølhede, Strandvejen 138A, 2900 Hellerup, tlf. 38 71 46 56, e-mail: larskjolhede@get2net.dk. Optagelse sker kun på anbefaling fra medlemmer. Årligt kontigent 1000 kr.

* Værløse VinVenner er en vinklub på 16. år i Furesø kommune. Hovedformålet er hyggelige sammenkomster om vinsmagning, krydret med faglige indlæg og ud-af-huset oplevelser. Værløse VinVenner holder cirka 8 ordinære smagninger om året. Yderligere informationer på www.VinVenner.dk eller mail til NN@VinVenner.dk.SJÆLLAND


* Basmof af 1991 er en klub til hyldest af mad og drikke og med en underafdeling, der koncentrerer sig om vin. Klubben afholder otte-ti årlige tematiske møder med mad, indlæg, quizzer etc. om det valgte tema – og selvfølgelig med relaterede vine. Intet kontingent, men betaling pr. gang efter sammenskuds-princip, som regel cirka 150 kr. pr. deltager. Værtsrollen går på skift og dermed også den geografiske placering. Dog altid på Sjælland. Yderligere information, kontakt og tilmelding hos lars@tangaa-andersen.dk.

* Frederiksværk Vinklub afholder otte vinsmagninger årligt, og hver smagning ledsages af indlæg vekslende mellem eksterne og interne foredragsholdere. Mulighed for gæstedeltagelse. Kontingent: 400 kr. årligt. Hertil et beløb på omkring 100 kr. pr. smagning til delvis dækning af udgifter til vin , brød og evt. foredragsholder. Kontakt og tilmelding på vinklub@sol.dk.

* Hillerød Vinklub afholder otte vinsmagninger årligt, og hver vinsmagning ledsages af et lærerigt indlæg, hvor medlemmerne får mulighed for at lære noget om den vin, der smages. Mulighed for gæstedeltagelse. Kontingent: 800 kr. Hertil et beløb på omkring 100 kr. pr. smagning, blandt andet til delvis dækning af udgifter til vin samt en let anretning, der passer til vinene. Yderligere information, kontakt og tilmelding via www.hillerodvinklub.dk.

* Næstved Vinklub afholder fem større arrangementer årligt, hvortil kommer fællesture samt mindre arrangementer. Jævnlige nyhedsmails samt diverse medlemsfordele. Klubben er åben for alle uanset bopæl og vinkendskab. Kontingentet er 100 kr. pr. år, hvoraf medlemmerne får hovedparten tilbage som tilskud til arrangementer. Kontaktperson Richard Naef, Odensevej 28, 4700 Næstved, tlf.: 55 72 16 60, e-mail: fam.naef@stofanet.dk.

* Smagsløgene med cirka fem årlige møder til lidt god mad og drikke på skift med Whisky-klubben i Karlebo. Pris pr. gang: 125 kr. Nærmere oplysninger hos Erling Timmermann, e-mail: loe.timmermann @tiscali.dk.

* Superbrugsen’s Vinklub Fensmark, "Livsnydernes klub". Formand Flemming Nielsen , e-mail: sbvinklub@fensmark.net. En stor vinklub med flere hundrede medlemmer, som ud over smagninger blandt andet tilbyder deltagelse i vinskole, jævnlige nyhedsbreve og specielle klubtilbud. Klubbens hjemmeside ligger på http://www.fensmark.net/Vinklub/SBVinklub.php .

* Vinbureuaet er en vinklub for livsnydere, som ønsker oplevelser og kvalitet. Klubben byder på smagninger med gode vine og god mad, udflugter, besøg på museer og virksomheder. Kontingent: 300 kr. om året. Tilmelding via e-mail info@vinbureauet.dk eller hjemmesiden www.vinbureuet.dk.

* Vinklubben v/ Kim Stendorf, Tordenskjoldsgade 12, 4200 Slagelse, tlf.: 51 53 74 25 / 58 53 33 90. Vestsjællands store vinklub med 150 medlemmer. Klubbens støtteforening arrangerer hvert år - den første lørdag i marts - Vinfestivalen i Vesthallen i Slagelse. Der ud over godt tyve smagninger på alle niveauer med typisk mellem 10 og 20 deltagere, vinrejser og andre arrangementer. Årligt kontingent kun 100 kr. (par 150 kr.). Der ydes et solidt tilskud fra klubkassen til de enkelte arrangementer. Åben for alle interesserede uanset bopæl og vinviden!!! E-mail: Kimstendorf@gmail.com.

* Vinklubben Bouquet ved Tom Nielsen Sønderås 61 4200 Slagelse. Oprettet 1991 med ti medlemmer. Der kan kun optages medlemmer, når et medlem afgår, og kun på anbefaling fra et andet medlem. Smagning hver anden måned. Pris pr. gang 150 kr. Generalforsamling en gang om året med spisning og en indlagt blindsmagning, hvor årets vinkyper bliver fundet. Se i øvrigt www.bouquet.webbyen.dk.

* Vinklubben Feinschmeckeren v/ Søren Madsen, Løvkærparken 77, 4030 Tune, tlf.: 20 92 45 65. Vinklubben Feinschmeckeren har til formål at udvide medlemmernes i forvejen høje faglige niveau, krydret med unikke vinøse oplevelser samt smagninger. Det tilstræbes at afholde 6-8 møder/smagninger årligt. Se mere ved at klikke her.

* Vordingborg Vinklub, VOR VIN, v/Annie Holm Pedersen, Søbakken 21, Nyråd, 4760 Vordingborg, tlf.: 55 37 20 50, e-mail: ahp-vin@nyraad.net. Vinklubbens formål er at udbrede kendskabet til vinens væsen, dens geografi og historie. Foreningen afholder spændende arrangementer for medlemmerne, og alle personer over atten år med interesse for vin, kan blive medlem. Medlemmerne modtager cirka fire gange årligt medlemsbladet VOR VIN med nyt fra vinverden. Årligt kontingent: 150 kr. for enkelt medlemmer og 250 kr. for par. Derudover må der påregnes betaling for de enkelte arrangementer.

* WiGa v/ Kim Frost, Svogerslev Kirkevej 9, 4000 Roskilde email:frost1@wanadoo.dk. Optagelse sker kun på anbefaling fra medlemmer. Årligt kontingent 1200 kr. FYN


* Akademiet for mere Livsglæde, der arrangerer smagninger, virksomhedsbesøg, rejser, events og meget andet. Medlemsskab pr. husstand koster 250 kr. årligt, og kontaktadressen er Flemming Kold, "Akademiet", Tværkaj 7, 5000 Odense C, tlf.: 40 88 14 76, e-mail: kold@katalysator.dk.

* Det Danske Bourgogneselskab af 1999 afholder seks-syv årlige arrangementer samt arrangerer vinrejser til Bourgogne. Kontakt: Jan Ryborg, Andekæret 12, 5300 Kerteminde tlf: 65 32 45 25, e-mail: ryborg@email.com - www.detdanskebourgogneselskab.dk.

* Den fynske Portvinsklub ved Niels Strøjer, tlf.: 23 43 99 47, e-mail: post@vintageport.dk. Klubben afholder syv og gerne flere smagninger i løbet af en sæson, som typisk strækker sig fra september til maj. Kontingent: 600 kr. pr. år og 200 kr. for passive medlemmer, hvortil kommer et varierende beløb for hvert enkelt arrangement.

* Odense Vinlaug af 26. november 1981 afholder fem årlige tema-smagninger, hvor gæster er velkomne. Årligt kontingent: 200 kr. Oldermand: Karsten Hansen, e-mail: kogebog@post9.tele.dk, tlf.: 66 18 99 91, mobil: 40 38 78 38.

* Rødvins Venner på Fyn v/ Jesper Rasmussen. Optagelse sker kun på anbefaling fra medlemmer. Henvendelse pr. e-mail til jesperr@it.dk .

* Tastevin-Clubben, Odense, stiftet 1972. Formand: Jan Vest Larsen, e-mail: janvlarsen@hotmail.com. Klubben afholder seks arrangementer om året.

* Vinsvinet i Odense afholder smagninger otte gange årligt, og der er ikke nogen områder, der ikke er "fine" nok til at udforske. Klubben er både for erfarne smagere og for den helt nye vinsmager. Nærmere oplysninger på www.vinsvinet.dk. Kontakt: postmaster@vinsvinet.dk.JYLLAND


* AC Vinklub v/ Andreas H. Petersen, Juvrevej 18, 6792 Rømø. Klubben arrangerer to gratis vinsmagninger årligt med over 40 forskellige vine. Medlemskab koster 100 kr. Klubbens formål er at skaffe medlemmerne god vin til billige priser. Nærmere på tlf.: 74 75 61 65 eller 74 75 66 50 eller e-mail: Acvinklub@mail.dk

* Cimber Vinklub ved Per W. Stryger, Bosager 7, 6400 Sønderborg, tlf.: 74 43 53 52, e-mail: vinumbonum@stofanet.dk. Klubben er først og fremmest for ansatte i Cimber Air, men den optager også eksterne medlemmer – dog højst 15% af det totale antal. Ud over det årlige kontingent på 300 kr. må der påregnes betaling for de enkelte arrangementer.

* Vinklubben Degustation har til huse på Rømø. Afholder to vinsmagninger årligt, køber vin direkte hos producenter i Frankrig, afhentes i Tyskland, sparer derved dansk moms. Optager gerne nye medlemmer, ingen kontingent, men 60 kr. pr. vinsmagning, hvor der bliver serveret brød ost. Nærmere oplysninger på tlf.: 74 75 63 00 eller mail: juvre@worldonline.dk.

* Vinklubben "Den ædle drue", Åbakken 14, 6534 Agerskov, e-mail: Vinklubben@dbmail.dk. Klubbens formål er, at skaffe medlemmerne god vin til billige priser. Klubben tilstræber, at der afholdes minimum to vinsmagninger i såvel Åbenrå som Esbjerg pr. år. Kontingent: 100 kr. pr. husstand - én gang for alle.

* Gedved Vinklub ved Martin Frydenlund, Gedved kultur og medborgerhus Seminariet, Egebjergvej 1, 8751 Gedved, e-mail: mail@gedved-vinklub.dk. Klubben arrangerer otte smagninger om året, fortrinsvis vin - men også fx rom, gin eller øl. Medlemsgebyr: 250 kr. Vinsmagning og en let anretning koster 200 kr., hvis ikke andet er meldt ud. Mere info på klubbens hjemmeside www.gedved-vinklub.dk.

* Grand Cru - Holsted er en mindre vinklub, grundlagt i 1999. Der afholdes ti årlige arrangementer, herunder en rejse hvert år i uge 38. Kontingent: 150 kr./år. Kontakt: Formand Ole Nøhr Christensen, Irisvej 23, 6670 Holsted, tlf.: 75 39 16 90, e-mail: ole.noehr@stofanet.dk.

* Grand Cru Vinlaugh har hjemme i Randers og afholder mindst syv årlige møder, hvor man tilstræber at få nogle gode vinoplevelser ud over de sædvanlige – vinoplevelser, som det kan være vanskeligt eller i mange tilfælde umuligt at få på egen hånd. Nærmere oplysninger via e-mail: info@grandcruvin.dk og hjemmesiden www.grandcruvin.dk.

* Hadsund Vinlaug er en smageklub, der blev stiftet i november 1991, og vinlauget har siden afholdt seks arrangementer hvert vinterhalvår. Medlemsskaren tæller over 50 husstande, og der møder typisk 25-35 gæster op til hvert arrangement. Formand er Poul Jul Sørensen, og nærmere oplysninger findes på klubbens hjemmeside, www.hadsund-vinlaug.dk.

* In vino veritas 6430 har til huse i Nordborg på Als. Klubben afholder vinsmagning den første onsdag i hver måned med undtagelse af januar, juli og august. Af hensyn til logistik og pladsforhold er medlemstallet begrænset til 36 personer, men der er mulighed for at blive optaget på venteliste. Det årlige kontingent er 200 kr., hvortil kommer en mødebetaling på 75 kr. ved fremmøde. Kontakt til klubben sker ved at skrive til bestyrelse@invinoveritas6430.dk.

* Kolding Whiskylaug af 1999 v/ Knud Fischer, Bytoften 6, 6064 Jordrup, e-mail: knud.fischer@mail.dk. Medlemsskab koster 125 kr., og for det får man rabat på smagninger, nyhedsbreve og lejlighedsvise medlemstilbud.

* Korkproppen v/ Mike Willemoes Mortensen, Ejdervej 35, 6400 Dybbøl, tlf.: 22 55 82 38, e-mail: willemoes91@gmail.com. En privat vinklub med flere private arrangementer samt større arrangementer. Halvårligt klub- kontingent.

* Lafite er en vinklub som afholder smagninger fem-seks gange om året. Alle vine bliver anmeldt på hjemmesiden www.lafite.dk, hvor der også ligger en masse anden vininformation. Kontaktperson: Henrik Ehlers, e-mail: henrik@lafite.dk.

* Le Tastevin, vinklub i Bramming (6740) med 60 medlemmer. 10-års jubilæum i 1999. Fire vinsmagninger årligt. Optagelse i klubben efter anbefaling fra medlemmer. E-mail: le.tastevin@stofanet.dk. Årligt kontingent 400 kr. pr. person.

* Løsning Vinsmagerlaug v/ Flemming Nielsen, Hældagervej 2A, 7120 Vejle Øst. Oprettet 1990 med ti medlemmer. Der kan kun optages medlemmer, når et medlem udmelder sig, og kun på anbefaling. En meget seriøs vinklub - mener vi selv. Årligt kontingent 1500 kr. Henvendelse pr. e-mail til hrflemming1956@live.dk.

* Randers Vinlaugh har otte-ti vinsmagninger om året og arrangerer derudover vinrejser, tidligere blandt andet til Sydafrika, Spanien, Frankrig og Italien. Årligt gebyr: 400 kr. plus deltagerbetaling pr. smagning. Kontaktperson og formand for Randers Vinlaugh er Leif Bundgaard, Gørtlervej 84, 8920 Randers NV, tlf. 86 43 30 05, e-mail: aliceogleif.bundgaard@mail.dk eller tilmelding@randersvinlaugh.dk, hjemmeside: www.randersvinlaugh.dk.

* Ringkøbing Druerne er en vinklub, som arrangerer 7 vinsmagninger og foredrag om året. Klubben, der netop har holdt 20 års jubilæum, har i gennemsnit 60 medlemmer. Kontingentet er årligt 400 kr. Derudover batales cirka 100 kr. pr. smagning. Yderligere oplysninger findes på www.druekernen.dk.

* Skive Portvinsklub blev etableret i 2014 og afholder årligt 4-5 smagninger. Disse fungerer som samlingspunkt for klubbens knap 200 aktive medlemmer. Klubbens vision er at opbygge en hyggelig portvinsklub for alle, hvor vi kan mødes, nyde portvin og udbrede kendskabet hertil. Formand: Helge Pedersen, Petuniavej 215, 7800 Skive, tlf.: 41 10 63 20, e-mail: formand@skiveportvinsklub.dk, www.skiveportvinsklub.dk

* Sølbæk Vino Esbjerg er en ”lukket” gruppe på Facebook med tilgang for alle, som har interesse i vin. På Facebook hedder gruppen Sølbæk Vino, og alle er meget velkomne. Medlemskab er gratis, og der er intet skjult kontingent. Vinsmagning og andre arrangementer kan dog kræve en mindre betaling til dækning af udgifter. Man er velkommen til at kontakte Kim Sølbæk Madsen på soelbaekvino@gmail.com eller tlf.: 28 23 33 37.

* Sønderborg Vinklub. Smagninger 6-7 gange årligt. Årligt kontingent: 160 kr. for par, 90 kr. for enkeltmedlemmer. Tilmelding på www.sonderborgvinklub.dk.

* Tygges Vin i Fredericia v/ Nikolaj Henckel Vesterlund Jensen arrangerer vinsmagninger over forskellige temaer. Smagningerne afholdes på skift hjemme hos de enkelte medlemmer. Kontingentet er 100 kr. pr. måned – overskuddet vil gå til fremtidige vinrejser. Læs mere på www.vinklubben-tyggesvin.dk. Henvendelse på tlf.: 28 40 64 16 eller nygaard@talent.dk.

* 3. Halvlegs Vinlaug v/ Jens Langebæk, Sønderhaven 9, 6700 Esbjerg, e-mail: langebek.esb@ post.tele.dk. Møde fire gange årligt. Kontingent: 400 kr.

* Vejen Vinklub har ca. 70 medlemmer og arrangerer vinsmagninger, gourmetmiddage, udflugter, foredrag og vinrejser m.v.Kontingent: 150 kr.(enkeltpersoner) og 200 kr.(husstand). Hjemmeside: www.vejenvinklub.dk . Kontakt: post@vejenvinklub.dk eller formand Sonja Wraae Rudolph, tlf.: 23 40 48 64.

* Vinklubben Anno 2000 v/ Martin Lund Jensen, Randers, e-mail: ch_petrus@hotmail.com. Eksklusiv vinklub, som to gange om året smager de bedste og dyreste vine i verden. Optagelse i klubben efter anbefaling fra medlemmer. Årligt kontingent: 2400 kr. pr. person.

* Vinklubben Dråben har hjemsted i Jammerbugt kommune. Klubben har mellem 50 og 60 medlemmer, og p.t. er kontingentet 50 kr. pr. år. Klubben afholder ca. tre vinsmagninger pr. halvår som regel i Nordbos lokale i Østergade i Aabybro. Man betaler for deltagelse i vinsmagningerne, normalt 125-175 kr. pr. aften. Se i øvrigt www.vinklubben-dråben.dk.

* Vinsmagerlaug v/ Flemming Nielsen, Hældagervej 2A, 7120 Vejle Øst. Oprettet 1990 med ti medlemmer. Der kan kun optages medlemmer, når et medlem udmelder sig, og kun på anbefaling. Årligt kontigent: 1200 kr. Henvendelse pr. e-mail til hrflemming@stofanet.dk.

* Vinstyrke 12 har eksisteret siden 1988 og arrangerer årligt en snes smagninger, heraf nogle med op til 900 deltagere. Intet kontingent. Vinstyrke 12, Gl. Hirtshalsvej 9, 9800 Hjørring, e-mail: dalmark@post.tele.dk, tlf.: 40 46 97 35.

Aabenraa Vinklub v/ Per Bossen, e-mail: p.bossen@post.tele.dk. Klubben er åben for alle med interesse for vin, og den afholder seks-syv smagninger med højt kvalitetsniveau årligt. Smagningerne arrangeres af bestyrelsen og foregår som in-house smagninger eller som ekskursioner til leverandører. Medlemsskab: 150 kr. pr år. Derudover betales særskilt for de enkelte smagninger. Tilmelding kan ske på e-mail: nis.christian@gmail.com. Yderligere information på www.aabenraavinklub.dk.

* Aalborg Vinklub ved Morten Uldal Jensen, Vestre Havnepromenade 11B, 2. sal, 9000 Aalborg, tlf.: 98 16 35 42. Klubben har 1-2 smagninger/arrangementer pr. måned, og p.t. er der intet kontingent, idet der betales særskilt til brød/ost eller øvrig bespisning. Optagelse af medlemmer sker på baggrund af anbefaling fra et eller flere medlemmer, og der er mulighed for at deltage som prøvemedlem. Yderligere information findes på klubbens hjemmeside: www.aalborgvinklub.dk.BORNHOLM


* Bornholm's Vinklub af 1996 v/ Sven Sparholt, tlf.: 56 97 00 65, e-mail: sven@sparholt.dk. Æresmedlem: Hans kongelige Højhed Prins Henrik.
Årligt kontingent: 150 kr. for par, 90 kr. for enkeltmedlemmer.

* Société Gastronomique Francaise, stiftet i 1981. Årligt kontingent 100 kr. Formand: Kirsten Seeger, Aspevej 5, 3751 Østermarie, tlf.: 56 47 02 82. Henvendelse til carsten@KulturBornholm.dk.MED MEDLEMMER I HELE DANMARK* Bourgogneselskabet v/ Eva Sørensen, Furesø Parkvej 45, 2830 Virum, tlf.: 45 85 37 31, e-mail: bourgogneselskabet@private.dk. Årligt kontingent: 250 kr. pr. medlemskab, der dækker to personer i samme husstand. Website: www.bourgogneselskabet.dk.

* Det Danske Bourgogneselskab af 1999 afholder seks-syv årlige arrangementer samt arrangerer vinrejser til Bourgogne. Kontakt: Jan Ryborg, Andekæret 12, 5300 Kerteminde tlf: 65 32 45 25, e-mail: ryborg@email.com - www.detdanskebourgogneselskab.dk.

* Down Under, vinklubben med vine fra den sydlige halvkugle. Klubbens aktiviteter er pr. 1. januar 2003 overført til venskabsforeningerne i MyPlanet, der blandt andet har en selvstændig Wine & Food interessegruppe. E-mail: wine@myplanet.com.

* International Wine & Food Society v/ Arne Poulsen, Piniehøj 24, 2960 Rungsted Kyst, tlf.: 45 86 72 68, fax: 45 76 70 68, e-mail: vininformation@vinguiden.dk, hjemmeside www.vinguiden.dk. Det årlige kontingent er 650 kr. pr. par.

* Languedoc Vinklub, Dåstrup Birkevænge 5, 4130 Viby Sjælland, tlf.: 51 92 87 11, e-mail: info@languedocvinklub.dk. Klubben er under oprettelse, og yderligere oplysninger vil snaret blive tilføjet på dette sted. Blandt andet er er en website snart klar på adressen www.languedocvinklub.dk.

* Les Amis du Vin - International Wine Society - Det Danske Vinselskab v/ Thomas Jørgensen, Strøybergsvej 17, 9000 Aalborg, tlf. og fax: 98 13 82 74, e-mail: thoeljo@stofanet.dk og hjemmeside: www.lesamisduvin.dk. Foreningen har siden 1983 arrangeret seks-otte smagninger årligt i Aalborg området. Årligt kontingent, der dækker to personer: 75,00 kr.

* Vinkender er en vinportal på nettet, hvor alle vinklubber og interesserede kan indlægge deres vinsmagninger, anbefale enkelte vine m.v. - på adressen www.vinkender.dk.