Din ugentlige avis med nyheder fra vinens verden
Facebook Instagram

Nyheder for uge 40, 2001


Vin-aktuelt i uge 40
1. oktober - 7. oktober 2001
.
VinAvisen uge 37VinAvisen uge 38VinAvisen uge 39

Vi importerer stadig mere vin
To gange om året køber V.S.O.D. (Vin og Spiritus Organisationen i Danmark) en 200 siders særkørsel fra Danmarks Statistik vedrørende vinimporten fra forskellige lande.
Den nye opgørelse er netop kommet, og den viser, at vi i 1. halvår 2001 importerede 89,01 millioner liter bordvin (stillevin) mod 83,10 mio liter i samme halvår 2000.
Dette er en fremgang i brutto-importmængden på 7,1 %.
Herunder ses statistikken over de forskellige vinlandes markedsandele på det danske marked sammenlignet med 1. halvår 2000:
....
.
Import fordelt
på lande
1. halvår 2001
mio. liter
Markeds-
andel
1. halvår 2000
mio. liter
Markeds-
andel
1
Frankrig
34,23
38,46 %
32,89
39,58 %
2
Spanien
16,99
19,09 %
17,48
21,03 %
3
Italien
10,58
11,89 %
8,26
9,94 %
4
Chile
8,60
9,66 %
6,02
7,24 %
5
Tyskland
5,57
6,26 %
7,45
8,97 %
6
Sydafrika
3,06
3,44 %
2,19
2,64 %
7
Australien
2,34
2,63 %
1,39
1,67 %
8
USA
1,90
2,13 %
1,87
2,25 %
9
Portugal
1,46
1,64 %
1,81
2,18 %
10
Argentina
1,14
1,28 %
1,25
1,50 %
11
Grækenland
0,48
0,54 %
0,41
0,49 %
12
Bulgarien
0,35
0,39 %
0,34
0,41 %
13
Ungarn
0,33
0,37 %
0,17
0,20 %
14
New Zealand
0,17
0,19 %
0,18
0,22 %
15
Rumænien
0,13
0,15 %
0,23
0,28 %
Øvrige
1,68
1,88 %
1,16
1,40 %
I alt
89,01
100 %
83,10
100 %
.....
Op- og nedgange
Som det fremgår af statistikken herover, er Frankrig fortsat vores største vinleverandør. Men igen har landet måttet se en nedgang, denne gang fra en markedsandel på 39,6 % i første halvår 2000 til 38,5 % i tilsvarende halvår 2001.
Hvor Frankrig for nogle år siden (før bomben) leverede to tredjedele af al vin til det danske marked, er landet fortsat på vej ned mod tredjedelen. Rent mængdemæssigt har Frankrig dog haft en fremgang i halvåret fra 32,89 mio liter til 34,23 mio liter.
Spanien og Tyskland er gået tilbage både i mængde og procentandel, medens Italien, Chile, Sydafrika og Australien er gået frem.
V.S.O.D. gør i øvrigt opmærksom på, at der er tale om rene importstatistikker, idet der ikke er modregnet duty free-, reeksport- og industrisalg. Tallene giver dermed ikke noget præcist billede af det indenlandske, beskattede salg af vin. Den procentvise fordeling på lande må dog anses for tilnærmelsesvis korrekt.
Hedvin, aromatiseret vin, mousserende vin og perlevin er ikke medtaget. I alt tegner disse grupper sig for 4,7 mio liter.

Vi importerer mere kvalitetsvin
V.S.O.D. har - på basis af særkørslen fra Danmarks Statistik - lavet en række oversigter over importens sammensætning.
Som det fremgår af skemaet herunder, så er importen af kvalitetsvin (områdevin) steget fra 41,5 mio liter i 1. halvår 2000 til 45,9 mio liter i 2001 - en stigning på 10,6 %.
Samtidig er importen af bordvin steget fra 41,6 til 43,1 mio liter - en stigning på 3,6 %.
.
Sammensætning
af importen
1. halvår
2001
i mio liter
1. halvår
2001
1. halvår
2000
i mio liter
1. halvår
2000
Kvalitetsvin
45,9
51,6 %
41,5
49,9 %
Bordvin
43,1
48,4 %
41,6
50,1 %
I alt
89,0
100 %
83,1
100 %
Større stigning i flaskevin end i bulk
Af skemaet herunder fremgår, at der er en øgning i importen af bulkvin, dvs. vin, der indføres på tankvogn og i containere til aftapning her i landet.
Hvor bulk-importen i 1. halvår 2000 lå på 30 mio liter, så steg denne mængde i samme halvår 2001 til 31,6 mio liter, dvs. en stigning på lidt over 5 procent.
Samtidig steg importen af vin på flaske fra 53,1 til 57,4 mio liter, altså hele 8 procent.
.
Sammensætning
af importen
1. halvår
2001
i mio liter
1. halvår
2001
1. halvår
2000
i mio liter
1. halvår
2000
Vin i bulk
31,6
35,5 %
30,0
36,1 %
Vin i flaske
57,4
64,5 %
53,1
63,9 %
I alt
89,0
100 %
83,1
100 %
.
Tre flasker rød for én flaske hvid
Endelig viser det sidste skema, at vi drikker mere og mere rødvin og svigter den ellers så dejlige hvidvin.
De dage, hvor man kunne regne med, at der solgtes to flasker rødvin for hver flaske hvidvin, er forbi. I dag sælges der næsten tre flasker rød for hver flaske hvid.
.
Sammensætning
af importen
1. halvår
2001
i mio liter
1. halvår
2001
1. halvår
2000
i mio liter
1. halvår
2000
Rødvin og rosé
64,8
72,8 %
58,9
70,9 %
Hvidvin
24,2
27,2 %
24,2
29,1 %
I alt
89,0
100 %
83,1
100 %
Nivellering af afgifterne
Det går ikke med de forskellige vinafgifter i EU’s femten medlemsstater. Det er en hindring i skabelsen af det europæiske fællesmarked, og det lægger op til smugleri i stor stil.
Derfor har Europa-kommissionen planer om at komme disse forskelle til livs.
Ifølge en artikel i den britiske avis Financial Times er der for øjeblikket kun fastsat en nedre grænse for afgiften på det enkelte alkoholiske produkt, således at regeringerne kan fastlægge afgifterne, næsten som de har lyst.
Kommissionen vil blandt andet diskutere en øgning af minimums-grænsen og indførelsen af fælles afgifter baseret på et gennemsnit af afgifterne i de enkelte EU-lande.

Alkoholafgifter og grænsehandel
I mandagens udgave af Berlingske Tidende er der et læserbrev fra André d'Auchamp, der er direktør for Vin og Spiritus Organisationen i Danmark, V.S.O.D. Det handler om alkoholafgifter og grænsehandel og stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor regeringen - trods flere tilløb - stadig tøver med at gøre noget ved problemet.
Vi har fået lov til at bringe læserbrevet og har anbragt det på en særlig side - klik her.
.

.
Der er kommet så overbevisende en videnskabelig dokumentation, at det må betegnes som letsindigt at svigte sit daglige glas.
  Tør du lade være?
  Så har Erik Olaf-Hansen gjort det igen. I en alder af 87 år har han skrevet endnu en bog om velsignelserne ved at drikke vin og om glæden ved livet.
  Bogen hedder "Et glas rødvin hver dag - tør du lade være?" (128 sider, 99 kr., Sesam), og titlen siger præcis, hvad den handler om.
  I en både letlæst og underholdende form fremlægges alle de mange undersøgelser, der viser, at man får et længere og bedre liv, når man drikker et par glas rødvin om dagen.
  Samtidig gør forfatteren op med alle de sure pegefingre, der løftes imod glæden ved vin.
  - Vist er der stadigvæk misbrug, skriver han. - Den side af sagen skal man ikke glemme. Men der skal være balance i tingene.
  - Kun 2 % af befolkningen er således indrettet, at de ikke kan holde op med at drikke, blot de har smagt den første dråbe. Adskillige andre har svært ved at holde igen, men for de 90 % er vinen til gavn. Det daglige glas betyder, at risikoen for at dø allerede som 50-årig er mindre.
  Bogen kommer ud i alle hjørner og giver også forslag til, hvilke rødvine man bør gå efter - hvis man gerne vil leve længe.

Alt for meget fransk vin
Ifølge den britiske avis The Times forlanger franske vinbønder, at regeringen i Paris og EU i Bruxelles skal købe deres usolgte vin for 1,3 milliarder dkr.
Formålet skal være at omdanne næsten 10 procent af Frankrigs totale vinproduktion til metylalkohol.
Ifølge fagbladet Just Drinks støttede Bruxelles sidste år købet af 80 millioner liter usolgt vin og er ikke meget for fortsat at give støtte. Derimod overvejer man at betale bønderne for at fjerne vinstokkene på 60.000 hektar vinmarker.

Helt ude af kontrol
Siden 1997 er Frankrigs vinproduktion steget fra 55 til 59 millioner hektoliter, men samtidig er salget faldet. I 1980 drak hver voksen franskmand cirka 91 liter vin. I år er forbruget faldet til 57 liter. Samtidig faldt Frankrigs vineksport sidste år med 5,4 procent.
I kældrene hos de store kooperativer ligger der næsten halvanden milliard liter vin, og at denne mængde vil øges efter dette års høst.
Frankrig har 250.000 vinbønder, der sikkert vil lægge alvorligt pres på regeringen. Der har således allerede været flere voldelige demonstrationer i Sydfrankrig.
Jean Huillet, der er præsident for kooperativ-sammenslutningen i departementet Hérault, siger til The Times: - Vore medlemmer må simpelt hen have penge for deres vin i januar. Ellers får de vanskeligheder. Hvis der ikke gøres noget inden da, vil de være helt ude af kontrol.

Støtte til Frankrigs betrængte vinbønder
I onsdags fremlagde den franske regering en plan for at komme den vinøse overproduktion til livs, men planen imødekommer langt fra vinbøndernes ønske om et milliard-tilskud.
Regeringen lægger i alt 115 millioner francs på bordet og vil samtidig prøve at opnå EU’s tilladelse til at erstatte vinbønderne for destilleringen af vin med et beløb, der overskrider de af EU fastlagte grænser.
I alt ønsker man at komme af med mellem 4 og 5 millioner hektoliter vin. Det svarer til cirka 600 millioner flasker.
Yderligere vil man bruge penge på at højne kvaliteten ved at reducere høstmængden samt omlægge cirka 100.000 hektar vinmarker til produktion af kvalitetsdruer.
En vej at gå er også at skabe mærkevarevine ud af mængden af mindre lødige vine og på den måde gøre det lettere at markedsføre vinene.
.
  .
  Den danske vinbranche
  * Skjold Burne melder om endnu en butik, denne gang i Sæby. Her har Ib Mortensens Eftf., Grønnegade 15, Sæby ved Mona Jensen overtaget
  Skjold Burne-forhandlingen i forbindelse med, at kædens hidtidige forhandler lukker. I samme forbindelse er vinafdelingen i den nye Skjold
  Burne Vinhandel blevet udvidet og renoveret.
  * Nyheder fra den danske vinbranche bedes sendt til anker@vinavisen.dk - men redaktionen forbeholder sig naturligvis ret til at afgøre, hvad der er relevant stof at bringe ...
..
....
  Biologisk middel mod Botrytis
  I visse tilfælde tilstræber man, at druerne angribes af "den ædle råddenskab" - fx når man laver Sauternes. Men ellers frygter vinbønderne svampen Botrytis cinerea, der forårsager de største ødelæggelser i verdens vinmarker. Og indførelsen af høstmaskiner har kun gjort problemet større, idet maskinerne ikke kan sortere de angrebne druer fra - som håndplukkerne kan.
  Ifølge fagbladet Just Drinks har en gruppe newzealandske forskere nu opdaget, hvordan man rent biologisk kan kontrollere svampen - i stedet for at skulle sprøjte flere gange i vækstsæsonen.
  Midlet er en naturligt forekommende mikroorganisme, der simpelt hen konkurrerer med Botrytis-svampen om pladsen på druerne overflade.
....
.
Links til vinimportører
Se VinAvisens side med links til danske vinimportørers hjemmesider - klik her.
.
...
Mindre mængde, høj kvalitet
Forårets kulde truede de italienske vinmarker, men en lang og tør sommer har reddet dem, og årets høst tegner overordentlig godt - lidt i retning af 1997.
Mængdemæssigt bliver høsten lidt ringere end sidste år: Cirka 5 milliarder liter i stedet for 5,25.
Mindre mængde, høj kvalitet - det kan desværre føre til højere priser. Den italienske avis Corriere della Sera konstaterer, at gennemsnitsprisen for populære vine som Brunello, Barolo og Chianti Classico er steget med 70 til 100 procent siden 1995.

Lej en række vinstokke
Decanter skriver om ægteparret Sarah og David Meakin, der ejer Domaine du Merchien i den franske Lot-dal - i appellationen Côteaux de Quercy.
For tre år siden fandt de på en ny måde at sælge vin på. De lader kunderne lease en række vinstokke for cirka 800 kr. om året - med pligt til at aftage mindst ti kasser vin til en pris af 22 kr. pr. flaske.
Indtil nu har ægteparret fået næsten 100 kunder, der aftager 44 procent af ejendommens produktion på 25.000 flasker.
Til Decanter siger Sarah Meakin, at kunderne opfordres til at besøge vingården og deltage i fremstillingen af vinen. - Folk elsker ideen at eje en del af en vingård, siger hun. - De taler om, at det er "deres" vin.

Vinbranchens blå bog
Hver uge bringer VinAvisen et portræt af en person, der har gjort sig særligt bemærket i den danske vinbranche, og uge efter uge samler vi portrætterne på en side, der efterhånden vil komme til at danne en Vinbranchens Blå Bog. Nedenfor kommer denne uges portræt.
.

Klik på de små billeder for at se Vinbranchens Blå Bog
a..
..


  Mads Bendix (f. 1965) vidste, at han ville ind i vinens verden, allerede før han blev student. Et enkelt år tilbragte han med at afbalancere dæk og skifte olie på en tankstation, men derefter gik han den lige vinvej. Han søgte til det nu hedengangne DZ Wine, hvor han hurtigt fik hvervet som banderolerings-dreng og lagermedhjælper. Han ville gerne have været elev samme sted, men det krævede en højere handelseksamen. Den blev taget - hvorefter DZ Wine ikke skulle bruge nogen elev. Så i stedet blev det Denis Petersens Vinhandel i Birkerød og efter veloverstået elevtid Carl Jacobsens Vinhandel på Østbanegade i København.
  I syv år blev han hos Carl Jacobsen, senest som erhvervskonsulent, hvorefter han sammen med kolleger startede vinfirmaet GrandCru.
  GrandCru lagde stort ud og markerede sig stærkt. Det lignede en succes, men en række uheldige omstændigheder førte til firmaets lukning. Alt var imidlertid ikke tabt. En pengestærk investor - en tidligere kunde - gik i maj 1999 ind og købte aktiverne, og hermed var GrandVin skabt.
  Investoren mente heldigvis, at Mads Bendix og hans kolleger, Flemming Schweer og Morten Krak, var en del af aktiverne, og de tre var de eneste blandt tolv ansatte i GrandCru, som fortsatte i GrandVin. De har i dag i fællesskab ansvar for indkøb, salg og marketing.
  GrandVin er baseret på direkte køb og direkte salg og har siden starten oplevet en rivende udvikling. Firmaet har et betydeligt salg til erhvervslivet, men sælger også til HoReCa samt til private, primært via direct-mail og internettet. Firmaet tæller i dag elleve ansatte.
  Adresse: GrandVin A/S, Naverland 1D, 2600 Glostrup, tlf.: 43 46 99 00, fax: 43 46 99 10, e-mail: vin@grandvin.dk.


.
Robert og Margrit Mondavi
  Stor gave til UC Davis
  I sin afdeling i Davis har University of California et verdensberømt institut for videnskaber i forbindelse med vin og fødevarer.
  Nu har instituttet modtaget sin største pengegave nogensinde, og de glade givere er Robert Mondavi og hans kone Margrit. Checken lyder på 25 millioner dollars, cirka 200 millioner dkr.
  Til fagbladet Just Drinks siger Robert Mondavi: - UC Davis har været en vigtig partner i opbygningen af den californiske vinindustris internationale berømmelse. De californiske vine kan måle sig med verdens bedste, når det gælder kvalitet, forskellighed og oplevelse. Nu fører vi an med kandidater fra UC Davis ved roret på mange af vores bedste wineries.
.
Go’ Morgen vin!
Det plejer at være hver anden tirsdag, at der er vinsmagning i programmet "Go´ Morgen Danmark" på TV2. Men af redaktionelle grunde er programmet i denne uge flyttet til nu på torsdag kl. cirka 08:15 med genudsendelse af hele udsendelsen kl. 09:00.
Som sædvanlig stikker Tim Vollerslev, Per Pallesen og Michael Meyerheim næserne i glassene, og følgende italienske vine, der alle netop nu er på tilbud, vil blive smagt:
* Villa Tonino, IGT Nero d`Avola, Sicilien 2000 til 99 kr. for tre flasker (normal pris: 40 kr.) fra SuperBrugsen..
* Villa Antinori Riserva, Chianti Classico DOCG 1998 til 95 kr. (normal pris: 110 kr.) fra Maxxium Danmark.
* La Marega, Amarone Classico, Le Salette, Valpolicella 1997. til 199 kr. (normal pris: 249 kr.) fra Philipson Wine.

Endnu to tilladte druer
Det amerikanske Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms gav i fredags tilladelse til, at endnu to druenavne, Counoise og St.Laurent, må benyttes som navne på amerikanske kvalitetsvine.
* Counoise er et andet navn for druen Aubun, der er i familie med Carignan og især dyrkes i den sydlige Rhône-dal og Provence. Den er en af de tretten druer, der må bruges til rødvinene fra Châteauneuf-du-Pape, men den er nu ikke så meget anvendt. Den stammer vist egentlig fra egnen omkring Gigondas, og et andet navn for den er Carignan de Gigondas.
* St. Laurent blev oprindelig dyrket i Alsace, men findes i dag næsten udelukkende i Østrig - og nu altså også i Californien. Et problem med den er, at den sætter knopper meget tidligt, og at druerne derfor nemt ødelægges af frost tidligt på foråret. Dette er sikkert grunden til, at den ikke mere dyrkes i Alsace. Andre navne for druen er Pinot St-Laurent og Sankt Lorenztraube.
Hvis nogle har lyst til at se listen over alle de navne, som BATF hidtil er givet tilladelse til, så findes listen på denne webside: http://squid.law.cornell.edu.
.....
Guelbenzu melder sig ud
Et af de bedste vinhuse i Navarra, Guelbenzu, har meddelt, at det ikke mere vil benytte appellationen Navarra DO. Familien Guelbenzu "tror ikke mere på appellations-systemet", siger de.
I stedet vil familien bruge navnet Guelbenzu som et mærkevare-navn på alle dets vine, hvad enten disse fremstilles i Navarra, Aragonien eller Chile.

Sløv start for vin-futures
I sidste nummer af VinAvisen nævnte vi, at Euronext-børsen gik i gang med at sælge futures i mere eller mindre ædle vine.
Ifølge Financial Times har starten på salget været sløv. Efter de første par dage har man solgt 20 kontrakter, dvs. 100 kasser, og kursen på 2000-årgangen var 265 dkr. pr. flaske, mens den for 2001-årgangen var 280 dkr.
Bordeauxs slotsejere boycotter salget. De betragter ikke deres vine som noget på linie med sukker og svinemaver, og de har opfordret vinkøbmændene til også at ignorere børssalget.


ANNONCE
.dddddd..
...
  Kendt Alsace-hus søger ny dansk importør
  Læs om de gode bedømmelser, husets vine har fået af Wine Spectator.
  Klik her(37-40)
.
  Endnu et vinleksikon
  Den engelske vinskribent og operasanger Oz Clarke skrev for et par år siden en "Encyclopedia of Wine". Den foreligger nu på dansk under titlen "Politikens Vinleksikon" (416 sider, 349 kr., Politikens Forlag). Og, ja, det er et leksikon med 1600 stikord, men bogen rummer også en lang række små bokse om druesorter, distrikter m.v. samt nogle mere generelle indledende kapitler om vinfremstilling, vintyper og vinsmagning.
  Det er en smukt trykt bog med fine farvebilleder og letlæste tekster, men det er nærliggende at sammenligne med Jancis Robinsons "Oxford Vin Leksikon" (836 sider, 499 kr., Gads Forlag), der kom i en opdateret udgave sidste år, og den sammenligning falder ubetinget ud til fordel for sidstnævnte bog.
  På den anden side, så henvender Oz Clarkes bog sig nok til et lidt andet publikum, og de mange, der får den i julegave, vil bestemt blive glade for den.
.
  Hugh Johnson igen, igen, igen
  Hvert år vender Hugh Johnson tilbage med sin vinguide, der i år hedder "Vin 2002" (296 sider, 99 kr., Politikens Forlag), og det er utroligt, hvad man får for pengene:
  En vurdering med stjerner osv. af over 6000 vine. En gennemgang af over 300 druesorter, Et minileksikon over fagudtryk. Artikler, vinforslag til 150 retter og råvarer samt flere andre nyttige ting.
  Vi søgte på en lang række kendte navne, og de var alle med - lige med undtagelse af den danske kultvin Pingus. Nå, men den har vi nu heller ikke råd til at købe ...
  Bogen er i et slankt format, så man kan have den med i lommen. Men gad egentlig vide, hvor mange der tager den med på restaurant og sidder og slår op i den? Vi har aldrig set nogen gøre det.
.
Vil du have vores løbeseddel?
   Vil du være sikker på at følge med i, hvad der sker i vinens verden, så bestil vores løbeseddel gratis tilsendt pr. e-mail hver uge. Send os blot en mail med din e-mail adresse skrevet nede i tekstfeltet. Klik her: anker@vinavisen.dk.
.


Denne uges stjerner i VinAvisen
Som sædvanligt får de smagte vine stjerner efter det gængse system med fem som maksimum. Vine, der kun får én eller to stjerner, bliver dog ikke omtalt. I vores bedømmelser indgår også prisen til en vis grad som en parameter.


Charles Heidsieck, Brut Reserve, Champagne, Frankrig 1997
259 kr., Maxxium Danmark
En fornem champagne med fine bobler i glasset. Den er som nævnt af årgangen 1997, men en lille etiket fortæller, at den først er blevet degorgeret i andet halvår 2000. De ekstra år på bundfaldet har udviklet den og gjort den til en stor nydelse. Den har en dejlig blød frugt og en lille tone af gær. Link til Heidsiecks lidt fortænkte hjemmeside: www.piper-heidsieck.com.


Domaine Robert Vic, Vermentino Sur Lie, Vin de Pays d'Oc, Frankrig 2000
39 kr., Stokholm Vinimport
Vermentino er et andet navn for Madeira-druen Malvasia, og "sur lie" betyder, at vinen har fået lov til at lagre på sit bundfald, så der er trukket ekstra mange smagsstoffer ud. Vinen er da også fuld af smag og næsten likøragtig fed med en lidt markant syre. Den femte stjerne får den på grund af den overordentlig attraktive pris. Link til site om Vin de Pays d'Oc: www.vindepaysdoc.com.


La Chablisienne, Les Vieilles Vignes, Frankrig 1999
129 kr., Philipson Wine
Fantastisk lækker hvidvin til en rimelig pris - sammenlignet med, hvad man ellers skal give for en Chablis af kvalitet. Vinen har en meget dejlig, fyldig og ren Chardonnay-smag og tilpas syre. Link til side om producenten: www.grandscruschablis.com


Pepper Tree Wines, Traminer, South Eastern Australia 1998
119 kr., Laudrup Vinimport
En elegant hvidvin i en flot blå flaske (læs ovenfor om farven). Gewurztraminer-druen kan jo af og til optræde lidt vulgært - den kan være som en oversminket demimonde. Men her optræder den som en raffineret dame med en fin, let parfumeret duft og en dejlig blød smag. Det er en vin til krydrede retter - eller en meditationsvin. Link til producenten: www.peppertreewines.com.au.


Château Maris, Minervois, Frankrig 1998
59,75 kr., H.J. Hansen
Dette er "Årets Jagt Vin" hos Vinspecialisten, og den er værd at gå på jagt efter. Det er en økologisk dyrket rødvin med god struktur, harmonisk og meget dejlig til mad. Den har en fint krydret duft og en indtagende sødme. Den kan sagtens drikkes nu, men også gemmes to-tre år. Link til distriktet: www.le-minervois.com.


Domaine Borie de Maurel, Esprit d'Automne, Minervois, Frankrig 2000
75 kr., Vinens Verden
En virkelig dejlig rødvin med en flot farve og en duft med mindelser om kanel. Den har en god frugt, en let sødme og en lang eftersmag. Glimrende. Link til producenten: www.glad.fr.


Anselmann, Dornfelder, Classic, Pfalz, Tyskland 2000
97 kr., Fionia Vinimport
Lækker, lækker, lækker. Jo, tyskerne kan også lave rødvin. Denneher har en god, ren frugt, en skøn lang og blød eftersmag. I det hele taget en harmonisk og elegant vin. Trods den lidt høje pris får den fem stjerner. Link til producenten: http://zum-wohl-die-pfalz.de.


Il Gioggione, Barbera d'Alba Superiore, Italien 1997
150 kr., Carlo Merolli
Flot rød farve. Flot duft. Flot smag. Denne fadlagrede rødvin på Barbera-druen har en aroma som figner og rosiner, og smagen er afrundet og harmonisk. - Den ligger i den gode ende af den femte stjerne, blev der sagt under smagningen. Link til producenten: www.villafiorita.org.


Alsace Haegi, Muscat, Vendange Tardive, Alsace, Frankrig 1998
149 kr., Allan Hedstrøm
En elegant hvidvin på senthøstede druer med en herlig duft af Muscat-druens honning. Vinen har en fin sødme, der afbalanceres af en blød syre. Den vil være glimrende som apéritif eller som ledsager til en mildt-smagende dessert som fx en (hvid) chokoladekage. Link til producenten: www.alsace-vin.dk.


Riesling Eiswein, Edesheimer Rosengarten, Anselmann, Pfalz, Tyskland 1997
299 kr. for ½ flaske, Fionia Vinimport
Denne hvidvin på frosne druer er dyr, men helt vidunderlig. - Den er virkelig forførende, lød det under smagningen. (Han sagde "erotisk", men rettede det til "forførende"). Den har en duft af lyse rosiner med et lille strejf af den ædle råddenskab, og den folder sig ud i munden med utallige nuancer, sød, men ikke sliksød og med toner af brændt karamel. En meditationsvin - eller en fornem ledsager til en skive gåselever. Link til producenten: http://zum-wohl-die-pfalz.de.


Viña Izadi, Selección, Crianza, Rioja, Spanien 1997
259 kr. (v/ 12 flasker), Ki-Ma Vinimport
Det er forbavsende, at denne prægtige rødvin kun er en crianza, ikke en reserva eller gran reserva. Men den har ligget atten måneder på fransk eg, og den er plejet i alle ender og kanter. Deraf kvaliteten - og deraf den ret høje pris. Vinen er blød og meget lækker. Det er en stor vin med fin frugt, en anelse sødme og tilpas smag fra fadlagringen. Link til producenten: www.izadi.com.


Château Mas Neuf, Costières de Nîmes, Frankrig 1999
49 kr., Stokholm Vinimport
Dejlig blød rødvin med en kraftig og dejlig duft, afrundet frugt, let sødme og tilpas syre. Den er lavet på Rhône-druerne Syrah, Grenache, Mourvèdre og Carignan. Link til distriktet: www.archetype-it.com og til slottet: www.chateaumasneuf.com.


Viñas del Vero, Crianza, Somontano, Spanien 1998
65 kr. (14 flasker for 780 kr.) , Østjysk Vinforsyning
Distriktets navn, Somontanos, hentyder til, at det ligger "under bjergene", dvs. Pyrenæerne, i det nordlige Spanien. Herfra kommer denne gode ledsager til mad. Den har god frugt, tilpas syre og en smule garvesyre. Link til producenten: www.vinasdelvero.es.


Terrassous, Blanc de Blancs, Côtes du Roussillon, Frankrig 1999
53 kr., Sydfranske Vine
En vellavet hvidvin med dejlig frisk frugt og lidt mindelser om abrikos i eftersmagen. Den har ikke så meget syre og vil være velegnet til lyse, lidt magre fiskeretter uden for kraftigt tilbehør. Link til Languedoc-Roussillon: www.logassist.com.


Château du Vieux Parc, La Sélection, Corbières, Frankrig 1998
64 kr., Stokholm Vinimport
Denne fadlagrede rødvin bør ubetinget plaskes over i en karaffel et par timer før måltidet. Det vil tage lidt af dens kanter. Link til slottet: www.glad.fr.


.
Disse vine fandt de danske vinskribenter
Her kommer listen over nogle af de vine, som de forskellige vinskribenter har fremhævet.
I kolonnen længst til højre ses navnet på importøren. Er dette blåt, kan du klikke på det og åbne en side i vores database med importørens adresse, telefonnummer etc.
En liste over bladenes vinskribenter finder du ved at klikke her.
....
Alt for Damerne
Carmen, Merlot, Valle Central, Chile 1999 Rødvin65 kr.Vinens Verden
Deakin Estate, Chardonnay, Australien 2000Hvidvin65 kr.Vinens Verden
.
Berlingske Tidende
Villa Aquilana, Montepulciano d'Abruzzo, Italien 1999Rødvin54,40 kr.Irma
Mont Gras, Merlot, Reserva, Colchagua Valley, Chile 1999Rødvin50 kr.Netto
.
Berlingske Lokalaviser
Hardy's Bankside, Shiraz, South Australia 1998Rødvin79,95 kr.Philipson Wine
.
B.T.
Selaks, Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand 2001Hvidvin50 kr.Netto
.
Børsen
Pesquera, Gran Reserva, Tempranillo, Ribera del Duero, Spanien 1995Rødvin499 kr.Philipson Wine
Katnook Estate, Cabernet Sauvignon, Australien 1998Rødvin165 kr.Vinens Verden
Lievland Estate Wine, Shiraz, Sydafrika 1995Rødvin98 kr.Vinslottet i Greve
.
ErhvervsBladet
Contino, Reserva, Rioja, Spanien 1996Rødvin220 kr.Philipson Wine
Baron de Ley, Reserva, Rioja, Spanien 1997Rødvin74,95 kr.Føtex
.
Euroman
Tio Pepe, Palomino Fino, Sherry, SpanienHedvin75 kr.Hans Just
Domaine Zind-Humbrecht, Pinot d'Alsace, Alsace, Frankrig 1998Hvidvin125 kr.Erik Sørensen
.
Frederiksborg Amts Avis
Esprit d'Automne, Domaine Borie de Maurel, Minervois, Frankrig 2000Rødvin75 kr.Vinens Verden
.
Information
Sylvaner, Domaine Blanck, Alsace 1999Hvidvin85 kr.Vinslottet i Greve
Riesling, Domaine Blanck, Alsace 1999Hvidvin99 kr.Vinslottet i Greve
Grand Cru Sommerberg, Riesling, Domaine Blanck, Alsace 1999Hvidvin170 kr.Vinslottet i Greve
Grand Cru Fürstentum, Pinot Gris, Domaine Blanck, Alsace 1999Hvidvin125 kr.Vinslottet i Greve
.
Jyllands-Posten
Catena, Alamos, Malbec, Argentina 2000Rødvin70 kr.Philipson Wine
Monasterios, Crianza, Spanien 1997Rødvin185 kr.Sigurd Müller
.
Mad & Bolig
Cantine di Dolianova, Falconaro, Sardinien, Italien 1998Rødvin75 kr.Philipson Wine
Cantina di Salaparuta, Terre Brune, Sardinien, Italien 1997rødvin249 kr.Adriat Vinimport
.
Århus Stiftstidende
Piagal, Barbera d'Asti, Italien 1999Rødvin139,75 kr.H.J. Hansen
Château Belgrave, Haut Médoc, Frankrig 1998Rødvin165 kr.Amka Vinimport
Château de Seguin, Bordeaux Supérieur, Frankrig 1998Rødvin99 kr.Chris-Wine
.
Eftertryk er tilladt i trykte medier
Vi er kun glade for at se VinAvisens nyheder citeret i trykte medier - ikke i de elektroniske. Men bemærk: Angiv venligst altid kilden med denne ordlyd: VinAvisen på Internet-adressen www.vinavisen.dk.