Din ugentlige avis med nyheder fra vinens verden
Facebook Instagram

Nyheder for uge 18, 2004


........................
Vin-aktuelt i uge 18 og 19
26. april - 9. maj 2004
........................

VinAvisen uge 15VinAvisen uge 16VinAvisen uge 17
........................
.....................
  Vil du have vores løbeseddel?
  Vær sikker på at følge med i,
  hvad der sker i vinens verden.
  Bestil vores løbeseddel gratis tilsendt
  pr. e-mail hver uge. Klik her!


Salget af vin steget med 3,2 %
Det går stadig fremad med salget af vin i Danmark. Ifølge den nye statistik, som Vin og Spiritus Organisationen i Danmark (V.S.O.D.) netop har udsendt, steg salget (eller måske rettere: importen) af vin i 2003 med hele 3,25 % i forhold til 2002. Fra 195,5 til 201,85 millioner liter.
Statistikken er et sammenkog af de cirka 200 sider særkørsel, som V.S.O.D. køber hos Danmarks Statistik, og der er tale om en ren brutto-importstatistik. Der er ikke modregnet duty free-, reeksport- og industrisalg, og tallene giver dermed ikke noget helt præcist billede af det indenlandske, beskattede salg af drikkevarer.
Hedvin, aromatiseret vin, mousserende og perlevin er heller ikke medtaget.
Herunder ses statistikken over de forskellige vinlandes markedsandele på det danske marked sammenlignet med året 2002. Den blå kolonne med ændringerne i procent fra 2002 til 2003 stammer ikke fra V.S.O.D., men er indsat af VinAvisen.
..........
.
....
Import fordelt
på lande
...........
2003
mio. liter
....
Markeds-
andel
....
2002
mio. liter
....
Markeds-
andel
Ændringer
i mængde
2002 til 2003
1
Frankrig
55,85
29,67 %
65,24
33,37 %
- 14,4 %
2
Spanien
32,86
16,28 %
31,54
16,14 %
+ 4,2 %
3
Chile
30,29
15,01 %
23,71
12,13 %
+ 27,8 %
4
Italien
25,80
12,78 %
26,56
13,58 %
- 2,9 %
5
Australien
12,83
6,35 %
8,81
4,51 %
+ 45,6 %
6
Tyskland
10,18
5,04 %
12,83
6,56 %
- 20,7 %
7
Sydafrika
8,72
4,32 %
8,50
4,35 %
+ 2,6 %
8
USA
5,32
2,64 %
3,84
1,96 %
+ 38,5 %
9
Argentina
4,96
2,46 %
3,14
1,61 %
+ 58,0 %
10
Portugal
3,70
1,83 %
2,76
1,41 %
+ 34,1 %
11
Ungarn
3,16
1,57 %
2,21
1,13 %
+ 43,0 %
12
Grækenland
0,98
0,48 %
0,62
0,32 %
+ 58,1 %
13
New Zealand
0,43
0,21 %
0,38
0,19 %
+ 13,2 %
14
Rumænien
0,40
0,20 %
0,69
0,35 %
- 42,0 %
Øvrige + uoplyst
6,39
3,16 %
4,66
2,39 %
+ 37,1 %
I alt
201,85
100 %
195,5
100 %
.....
Op- og nedgange
Som det fremgår af statistikken, har Chile overhalet Italien, og - som sædvanlig - er Frankrigs markedsandel faldet, denne gang ret alvorligt, i mængde hele 14,4 % i forhold til 2002.
Spanien, der sidste år havde mistet lidt markedsandel, har vendt kurven med en lille fremgang på 4,2 %, mens Italien og især Tyskland har tabt.
Igen - som sædvanlig - spiser de oversøiske lande en endnu større del af kagen. Det gælder som sagt Chile, men også Argentina, USA og ikke mindst Australien.
Tilsammen har Chile, Australien, Sydafrika, USA, Argentina og New Zealand erobret 30,99 % markedsandel mod 24,75 % i 2002. I 2001 havde de seks lande tilsammen lidt over 18 %.
Fra 18 til 31 % i løbet af to år - det er godt skuldret.
Frankrig er fortsat Danmarks største vinleverandør, men har i dag mindre end halvdelen af sin tidligere så store markedsandel på 67 % - før bomben.

Vi importerer mindre kvalitetsvin
V.S.O.D. har - på basis af særkørselen fra Danmarks Statistik - lavet en række oversigter over importens sammensætning.
Som det fremgår af skemaet herunder, er importen af kvalitetsvin (områdevin) faldet fra 84,78 mio liter i 2002 til 81,75 mio liter i 2003. Samtidig er importen af bordvin steget fra 110,69 til 120,10 mio liter - altså forholdsvis meget mere.
Dette ret markante fald i kvaliteten fortsætter udviklingen gennem de seneste år. Det er så spørgsmålet: Er danskerne ved at miste sansen for de gode dråber? Eller er bordvinen i højere grad blevet værd at drikke?
......
Sammensætning
af importen
2003
i mio liter
2003
%
2002
i mio liter
2002
%
Kvalitetsvin
81,75
41,6 %
84,78
43,37 %
Bordvin
120,10
58,4 %
110,69
56,63 %
I alt
201,86
100 %
195,47
100 %
Mere bulk, færre flasker
Af skemaet herunder fremgår, at der er en øgning i importen af bulkvin, dvs. vin, der indføres på tankvogn og i containere til aftapning her i landet.
Hvor bulk-importen i 2002 lå på 72,10 mio liter, steg denne mængde til 82,27 mio liter i 2003.
Tidligere steg også mængden af vin indført på flaske, men denne gang er den faldet fra 123,37 til 119,59 mio liter.
......
Sammensætning
af importen
2003
i mio liter
2003
%
2002
i mio liter
2002
%
Vin i bulk
82,27
41,8 %
72,10
36,89 %
Flaskeimport
119,59
58,2 %
123,37
63,11 %
I alt
201,86
100 %
195,47
100 %
.
Tre flasker rød for én flaske hvid
Endelig viser det sidste skema en lille bitte procentuel fremgang for hvidvinen (det var da også på tide!).
Men vi er stadig der, hvor vi drikker næsten tre flasker rød (eller rosé) for hver flaske hvid.
..................
Sammensætning
af importen
2003
i mio liter
2003
%
2002
i mio liter
2002
%
Rødvin og rosé
149,19
73,2 %
143,68
73,51 %
Hvidvin
52,67
26,8 %
51,79
26,49 %
I alt
201,86
100 %
195,47
100 %
Oprør mod appellations-systemet
80 franske vinbønder, vinhandlere, restauratører, sommelierer og forbrugere står bag et oprør mod organisationen ONIVINS (Office National Interprofessionnel des Vins), der på landbrugsministeriets vegne overvåger vinsektoren.
Den aktuelle årsag til oprøret er, at ONIVINS har skredet ind over for en vinbonde i Sologne, fordi denne dyrker en druesort, der ikke er autoriseret i departementet Loir-et-Cher – selv om den har været dyrket på egnen i 150 år.

Et reelt handicap
Den strikte AOC-lovgivning forhindrer al udvikling i fransk vin, skriver gruppen. Lovgivningen risikerer at blive et reelt handicap, ikke kun i forbindelse med fornyelse – især i den nuværende konkurrence med de oversøiske vine – men også i tilpasningen til de aktuelle klimaforandringer.
At skabe vin er både håndværk og kultur, der kræver disciplin, men også komplet frihed, og den kreative vinmager kan blive tvunget til at sælge sin vin som simpel bordvin. Men i så fald er valget af druesorter meget begrænset, og enhver omtale af årgang og geografisk oprindelse på etiketten er forbudt.

Det forlanger oprørerne:
At ONIVINS ophører med at forfølge progressive vinbønder, der fremstiller vine, som deres kunder ønsker det.
At det bliver tilladt at plante andre druesorter end de hidtil tilladte, så det bliver muligt at eksperimentere og forny.
At det bliver tilladt af eksperimentere med nye fremstillingsmetoder.
At det bliver tilladt at skrive årgang og oprindelsessted på etiketterne som en rimelig oplysning for forbrugerne.

Appellation d’Excellence
Administrationen af det franske appellations-system, INAO (Institut National des Appellations d’Origine), har anet skriften på væggen.
Ved et møde i London udtalte INAO's formand, René Renou, at man planlægger revolutionerende ændringer i AOC-loven – den første store revision siden 1935. Det var dengang, Frankrig næsten havde monopol på salget af vin.
René Renou foreslår at supplere den almindelige AOC med en ny, AOCE - Appellation d’Origine Contrôlée d’Excellence. Altså vine, hvis kvalitet er garanteret. Han indrømmede, at det nuværende AOC-system ikke er pålideligt. Vinenes kvalitet testes lokalt af venner og naboer til producenten. Det vil ikke være tilfældet med AOCE, siger han.
Javel, ja – måske var det snarere en idé at beholde det nuværende AOC-system og sørge for, at forbrugerne kunne stole på det.
Under mødet fortalte Renou, at der sidste år var et overskud på 9,2 millioner hektoliter fransk vin, der ikke er blevet solgt.
For at få gang i salget kræves der vist mere radikale ændringer end bare at trykke AOCE på etiketterne.

Systembolaget og reklamer for vin
I 1978 fik Sverige en lov, der forbød reklamer for vin og spiritus. Siden har Systembolaget faktisk ikke bestilt andet end at reklamere. Det har smuglet en masse reklamer ind på markedet - trods dets hellige forpligtelse til at holde svenskerne ædru.
Danske vinhandlere har ikke måttet indrykke annoncer i svenske aviser, men Systembolagets vine er blevet eksponeret kraftigt i svenske bøger og masser af artikler om vinprøvninger, hvori kun Systembolagets varenumre opgives.

Ny svensk lov mod reklamer for vin
I 1997 stævnede den svenske konsumentombudsman specialmagasinet Gourmet, fordi det havde trykt en annonceside om rødvin og to sider om whisky. Sagen gik gennem flere retsinstanser, og også EU-domstolen var inddraget, og i februar sidste år vandt Gourmet sagen, da Marknadsdomstolen fastslog, at det svenske forbud strider imod EU’s regler.
Som en konsekvens heraf gik rigsdag og regering i gang med at ændre alkoholloven, og nu skal det svenske socialministerium ifølge Just Drinks have fremsat et lovforslag, der hindrer annoncer, som fremstiller alkoholiske drikke i et positivt lys.
Der må ikke optræde mennesker i reklamerne. Der skal være en advarende tekst, og reklamerne må ikke rette sig mod folk under 25 år.
Loven vil, hvis den bliver vedtaget, træde i kraft den 1. januar 2005.

Nils Stormbys korstog
Danmarks gode ven og Systembolagets uven, lægen Nils Stormby, har som privatmand klaget til EU-kommissionen over Sveriges restriktioner med hensyn til privates import af vin. Hans første brev til EU-kommissæren Frits Bolkestein kan læses her.
Af et brev, Nils Stormby netop har modtaget fra kommissionen, fremgår det, at man i Bruxelles er i fuld gang med at analysere Sveriges markedshæmmende restriktioner, og at sagen har høj prioritet.
Det er kommissionens opfattelse, at selv om det svenske Systembolag har monopol på at sælge vin til svenskerne, kan det ikke udstrække dette monopol ud over svensk territorium. Svenskerne bør således frit kunne importere vin, der sælges i andre EU-medlemslande.
Kommissionen afventer svar fra den svenske regering og kan derfor endnu ikke give Nils Stormby et endeligt svar.
Det synes at se lidt lysere ud for de stakkels svenskere, men deres regering vil sikkert slå sig kraftigt i tøjret.

Ingen krav om passwords
De norske vinimportører har naturligvis hjemmesider, men hidtil har de været tvunget til at have password på siderne, så ikke alle og enhver har kunnet søge informationer om vin og spiritus. Det tåler de stakkels nordmænd jo ikke.
Nu har medlemmerne af Vin- og Brennevinleverandørenes Forening (VBF) fjernet alle passwords på deres hjemmesider, hvilket det norske Sosial- og Helsedirektoratet naturligvis mener er ulovligt.

Link til alle norske vinimportører
VBF mener, at dens medlemmer lovligt kan undlade at passwordbeskytte deres hjemmesider, og at foreningen ikke kan se, at alkohollovens reklameforbud hindrer dette.
Hjemmesiderne indeholder produktinformationer, og dens slags informationer rammes lige så lidt af reklameforbudet som artikler om alkoholholdige produkter i andre medier.
Informationerne handler om producenterne af produkterne, hvilke madretter vinene passer til, priser samt fx hvordan medierne har omtalt produkterne.
Den norske gourmet-site Apéritif har lagt en oversigt over alle norske vinimportørers hjemmesider ud på nettet – på adressen www.aperitif.no.

Alt om Cyperns vin
Cypern er aktuel - med problemerne i forbindelse med øens optagelse i EU. Så lad os lige minde om, at vi har liggende en rapport, der fortæller alt, hvad der er værd at vide om cypriotisk vin. Den er ikke længere væk end et klik her.

Dødt løb i spansk vin
En dommerkomité på 49 medlemmer samles hvert år for at udpege Spaniens bedste vin. Det sker under ledelse af vinguruen José Peñín og redaktionen af vinbladet Guía Peñín
Valget faldt i år på to vine på en delt førsteplads: Termanthia 2001 fra Bodega Vega de Toro i Toro samt Artadi Viña el Pisón 2001 fra Cosecheros Alaveses i Rioja.
Også i kategorien årets bodega var der dødt løb mellem Vega Sicilia (Ribera del Duero) og Sierra Cantabria (Rioja).
......................
  Ny service i VinAvisen
  Når vi bringer vore kommentarer til ugens smagte vine, giver vi også links til de oplysninger om importørerne, der findes i vores database.
  Hvert link er i virkeligheden en væmmelig lang linie med en masse html-koder, men vi er så smarte (synes vi selv), at vi bare kopierer adresserne over fra et skema. Dette skema har vi gennem årene suppleret, hver gang vi smagte vine fra et nyt firma.
  Nu har vi fået den gode idé at lægge skemaet ud på nettet som endnu en læserservice. Det ligger bag flasken ”Importører” ude til venstre (hvis denne spalte er åben) samt bag den tilsvarende knap øverst på siden her:

......................

...
Giuseppe Mazzocolin fra Fattoria de Fèlsina er egentlig uddannet som gymnasielærer i litteratur, latin og græsk.
  Han samler på ”tre glas”
  Højeste udmærkelse i den prestigiøse italienske vinguide Gambero Rosso er som bekendt tre glas – tre bicchieri. I alt 49 producenter har i løbet af guidens syttenårige levetid modtaget de tre glas mere end ti gange. Flest gange tre glas – i alt 33 – har Gaja i Piemonte. Og en af dem, der har hele 17, er Giuseppe Mazzocolin og hans familie på Fattoria de Fèlsina i landsbyen Castelnuovo Berardenga i nærheden af Siena.
  I tirsdags var Signor Mazzocolin på besøg hos Domaine Brandis i København for at præsentere familiens formidable vine. VinAvisens smagepanel var med, og vi var helt oppe under skyerne. Dette er gudedråber – og til priser, hvor man stadig kan være med.

  Signor Sangiovese
  Man kan med god ret kalde Guiseppe Mazzocolin for Signor Sangiovese, for han lever for at fremtrylle juveler med Toscanas store drue.
  På de 87 hektar vinmarker har han en ”bank” af gamle Sangiovese-vinstokke i en række forskellige kloner, og med dem eksperimenterer han på de forskellige markers terroir. – Vi er professionelle, fordi vi er traditionelle, siger han.
  Vore kommentarer til de fem vine, som vi smagte, ses nedenfor.

Ingen facon på flaskerne
I sidste uge fortalte vi om den verbale krig mellem de to vinguruer Robert Parker og Jancis Robinson, hvor Robinson er meget kritisk imod Château Pavie 2003 en primeur, og Parker kalder hendes bedømmelse for helt hen i vejret og siger, at hun har et horn i siden på slottets ejer.
Jeg smagte vinen blindt, forsvarer Robinson sig.
Hun vidste, hvad der var i flasken, siger Parker, flasken har nemlig en ganske særlig facon.
Vor læser Izak Litwar var med til primeursmagningen i Bordeaux og kalder Parkers angreb på Robinsons integritet som vinskribent for uigennemtænkt. Flaskerne med fadprøver var slet ikke de flasker, som vinene normalt blive tappet i, så det var umuligt at genkende vinene.
Parkers angreb kommer som en stor overraskelse for Izak Litwar: - For det første smager Parker fadprøver på et hotel i Bordeaux ugen før alle de andre, og så vidt jeg ved, smager han dem ikke blindt. Fadprøverne bliver bragt til hotellet, og det er nok længe siden, han har deltaget i smagninger sammen med andre.
......................

...
Fra overrækkelsen på Børsen ses formanden for bedømmelseskomiteen, Jette W. Knudsen, de to prismodtagere Naja Munthe og Karen Simonsen samt Flemming Karberg fra Hans Just, der markedsfører Veuve Clicquot i Danmark. Foto: Jørgen Jessen.
  Designerduo får Veuve Clicquot-prisen
  For ti år siden slog tøjdesignerne Naja Munthe og Karen Simonsen deres kreative pjalter sammen. I dag er munthe plus simonsen en verdenskendt virksomhed med en omsætning på et trecifret millionbeløb.
  At de to designere på så kort tid er nået så langt med deres firma, skyldes en forening af fagligt talent, stærk vilje, klare visioner og godt købmandskab.
  Deres succes indbragte dem i tirsdags Veuve Clicquot-prisen – en pris, der hvert år uddeles til Årets Erhvervskvinde.
  Den er indstiftet af champagnehuset Veuve Clicquot til minde om grundlæggeren, Madame Clicquot.
  Den Gule Enke, som Madame bliver kaldt i Danmark efter farven på vinens etiket, var selv en yderst initiativrig dame.

Salg i australsk vin
Danmark ligger på en 8. plads, når det gælder import af australsk vin. I løbet af det sidste års tid er importen vokset med 10% og har nu rundet de 12 millioner liter.
170 producenter i Australien leverer vin til danskerne, og mere end 50 danske vinfirmaer har vinene på hylderne.
Successen får et stigende antal australske eksportører til at satse på en fremtid i Danmark.

Vinen bliver dyrere i Sverige
I Systembolagets nye prisliste, der udkommer i maj måned, har priserne fået et ordentligt nøk opefter, især på de bedre og bedste vine.
Fx bliver en flaske Château d’Yquem 1996 hele 600 skr. dyrere – fra 2690 til 3155 skr. Penfolds Grange 1998 stiger fra 1403 til 1571 skr. og champagnen Salon fra 1169 til 1599 skr.
I Sverige mener mange, at prisforhøjelserne går stik imod svensk alkoholpolitik, der skal fremme forbruget af kvalitet. Ganske vist rammer forhøjelserne især rariteter, men vin i 100 skr.-klassen – et segment, der er fordoblet i de seneste år – stiger generelt med 10 %.
......................
  Hvad er køkkenvin?
  Da Angels Tetas fra Bodegas Pinord i Penedès i februar var på besøg hos Vinslottet i Greve, nævnte hun, at hendes gamle familiefirma også laver køkkenvin.
  Køkkenvin – hvad var det? Det havde vi vist aldrig hørt om.
  Nu har Vinslottet taget vinen Gran Chef hjem og sælger den for 70 kr., og det er bestemt en vin, der kan gøre sig nyttig i et køkken.

  Med aromatiske urter
  Nu er det at lave mad med vin jo ikke noget nyt. Man laver ikke mad med alkohol. Alkoholen fordamper allerede ved 60 graders varme. Men man udnytter smagsstofferne i vinen.
  Den spanske køkkenvin er ikke kun vin. Den er fremstillet med udtræk af forskellige aromatiske krydderurter, der øger smagen, og den kan vel at mærke holde i køleskabet i flere måneder, mens man fra tid til anden tager et helt eller et halvt glas til den stegte perlehøne, pastaen, saucen eller marinaden. Vinen anbefales på det bedste.

......................
  Slut med flad vin fra åbne flasker
  Det hænder, at man har en halv flaske vin tilovers efter middagen. Og så er det rigtig ærgerligt, når den dagen efter er blevet flad og kedelig. Det skyldes, al den luft, der nu er kommet ned i flasken, ilter vinen.
  Men med et par smarte nye vinpumper kan man få en åbnet flaske vin til at holde sig flere dage i køleskabet.

  The Wine and Champagne Keeper
  Denne pumpe (til venstre) har hele to funktioner. Den kan både pumpe luften ud af vinflasker og pumpe luft ned i flasker med mousserende vin, så boblerne holder sig. Prisen er 20 dollars (cirka 125 dkr.). Læs mere om pumpen på www.zylissusa.com.

  The Rabbit Wine Pump
  Den anden pumpe ligner en proptrækker. Men her fungerer løftestangen, der normalt bruges til at trække proppen op med, som en pumpe, der kan pumpe luften ud af flasken. Pumpen koster 30 dollars (cirka 188 dkr.). Få mere at vide på www.metrokane.com.
  Det er ikke lykkedes os at finde frem til danske forhandlere.

USA langt efter Danmark
I sidste uge fortalte vi, at de amerikanske vinproducenterne netop har fået tilladelse til at forsyne såvel etiketter som reklamer med information om indhold af kalorier og kulhydrater i vinene.
Dertil siger Hans Christian Ipland fra Irma, at på det punkt er USA langt efter Danmark. Men, tilføjer han, det er jo også en relativt lille nation af vindrikkere, hvis man tæller liter pr. hoved.
Irma’s vine har i de sidste mange år haft en deklaration om energiindholdet i kilojoule/kilokalorier, restsukker og maksimum indhold af svovldioxid.
- Faktisk er vi de eneste, der gør det, siger Hans Christian Ipland, men der er mange allergikere og diabetesramte samt forbrugere, som bare tæller kalorier, der er meget glade for disse oplysninger.

Så meget vin drikker amerikanerne
USA er en relativt lille nation af vindrikkere, skriver Hans Christian Ipland ovenfor. Men hvor lille? Vi har tallene:
USA laver faktisk meget vin. Når det gælder forbrug, dyrket areal og produktionsmængde er landet henholdsvis nr. tre, fire og fem på verdensplan.
Men landet er stort, og hvis vi ser på forbruget pr. person, så ligger det kun på cirka 11 flasker om året eller cirka et glas om ugen.
Når det gælder forbrug af vin er USA nr. 35 i verden, og landets naboer på listen er Azerbaijan, Estland, Canada og Finland.
......................
  Bryllup sætter skub i vineksport
  Da Mary Donaldsen indtog Danmark, fulgte vinen fra hendes hjemland trop.
  Alene sidste år blev der eksporteret cirka 100.000 flasker vin fra ti tasmanske vingårde til Danmark.
  Væksten fortsætter, dog i et mere afdæmpet tempo. Ikke mindst fordi de tasmanske vinbønder også lige skal kunne følge med efterspørgslen. Tasmanien står for blot 0,5% af den samlede vinproduktion i Australien.

  Boblevin skaffer penge til Red Barnet
  I forbindelse med brylluppet vil der sikkert blive skålet i mange danske hjem, og måske bliver det i en flaske Clover Hill – en mousserende vin fra det australske vinhus Taltarni.
  Der er tale om en særlig udgave af vinen med en romantisk etiket, og for hver solgt flaske donerer House of Wine 10 kr. til Red Barnet. Med de 50.000 flasker kan det blive til en halv million.
........................
....
VinAvisen lukket i to uger - med nogle ugers mellemrum
I uge 19 (mandag d. 3. maj) og uge 23 (mandag d. 31. maj) udkommer VinAvisen ikke.
Løbende annoncer vil naturligvis blive forlænget tilsvarende uden beregning.
....
.........................
  ...
  Den danske vinbranche
  * Helge M.L. Sidor fra Compagniet har for sin indsats igennem en lang karriere med afsætning af især franske landbrugsprodukter (svinekød, fjerkræ, vin og franske specialiteter) modtaget den franske fortjenstmedalje, Chevalier de l'Ordre du Merite Agricole.
  * TSVinnovation har fået forhandlingen af vine fra det græske Domaine Skouras på Peloponnes.
  * Allied Domecq Danmark introducerer nu vinene fra to argentinske vingårde, Graffigna (grundlagt 1879) og Balbi (grundlagt 1930). Vinene fra Graffigna lanceres i samarbejde med SuperBest, mens vinene fra Balbi primært henvender sig til restaurationer og erhvervskunder.
  * Det lille Enoteca har fået forhandlingen af vine fra Tenuta Valdicava og Il Paradiso di Frassina, begge i det italienske Montalcino.
  ...
.......................
  .VinAvisens Online Auktioner
  Med et klik på denne bjælke åbner du et nyt vindue med auktionssiderne
  - og husk: Det er GRATIS at udbyde en vin og GRATIS at byde på den!
  .
  .
........................
22 postkort fra Languedoc
VinAvisen har været på vinrejse i Languedoc, og i disse uger sender vi i alt 22 postkort hjem om vore oplevelser. De første fem bragte vi i sidste uge. Her kommer endnu fire.
Alle de hidtil sendte postkort fra vore vinrejser har vi samlet på en særlig side.
.......

.....
Françoise Frissant-Le Calvez overtog familiedomænet Château Coupe Roses i 1987, og sammen med sin mand, Pascal, har hun skabt en række glimrende vine, både røde og hvide.
  6. postkort fra Languedoc: Et spørgsmål om terroir
  Françoise Frissant på Château Coupe Roses i Minervois og hendes krøllede ønolog-mand, Pascal, går op i terroir – som mange af deres kolleger rundt omkring i Languedoc.
  Det franske ord terroir, der har noget med jord (terre) at gøre, omfatter det totale naturlige miljø i en vinmark. Det danner basis for afgrænsningen af områder med samme appellation, men det er også specifikt for den enkelte mark.
  Vigtigste elementer er jordens bestanddele, landskabets form og makroklimaet, der igen er afgørende for mesoklimaet og mikroklimaet.
  Château Coupe Roses er ligefrem opkaldt efter en speciel lerart, der er farvet rød af mangan. Françoises familie lavede tagsten af leret i gamle dage – det var deres terroir.
  Château Coupe Roses’ vine importeres af Fransk Vinimport, og mere om vingården kan læses på www.capdagde.net.
.......

.....
Et enligt blommetræ i blomst liver op mellem de sorte knudrede vinstokke.
  7. postkort fra Languedoc: Vinstokke som pokaler
  Bogstaveligt talt alle vinstokkene i Languedoc er beskåret efter den såkaldte Gobelet-metode. Her i foråret ser man kun nogle knudrede grene, men når bladene springer ud, får planten en afrundet, buskagtig form, der minder om en drikkepokal – gobelet på fransk.
  I århundreder har hoveddruen været Carignan, der har et højt udbytte med farve, garvesyre og syre – men i øvrigt meget lidt charme og finesse. I dag erstatter man den vidt og bredt med ”de forbedrende druesorter”, Syrah, Grenache og Mourvèdre.
  Nogle af vinene fra Château Cazal Viel bærer navnet "Nord Sud". Vinstokkene er nemlig plantet i rækker fra nord til syd, så druerne får så lidt sol som muligt midt på dagen.
  Det er lige modsat af i Alsace, hvor man planter vinstokkene øst-vest, så druerne få så meget sol som muligt.
.......

.....
Carignan-vinstokke plantet ud i et fint mønster, som de er blevet det i århundreder.
  8. postkort fra Languedoc: Kamelen Carignan
  Druen Carignan bør have et postkort for selv. Endnu for tyve år siden udgjorde den 85% af høsten i Languedoc. I dag er lidt over halvdelen af alle AOC-marker tilplantet med Carignan - cirka 10.000 hektar ud af 19.000.
  Carignan kommer oprindelig fra Aragonien i Spanien, og den har sit navn efter byen Cariñena. Den kom til Frankrig i 1600-tallet, og i nogle århundrede var den en "forbedrende druesort" - dengang man lod massedruerne Aramont og Alicante "pisser la vigne". I dag er den i stand til at lave nogle af de bedste vine - og nogle af de værste.
  Carignan er en hårdfør druesort. Den klarer den dårligste jord og den værste tørke. I Corbières siger de, at den er en "kamel".
  Men det er nu godt, at den har fået selskab af ædlere druer som Syrah, Grenache og Mourvèdre.
.......

.....
Bernard Gardey de Soos med sine i alt ni forskellige vine.
  9. postkort fra Languedoc: Mange forskellige flasker
  Languedoc er noget helt andet end fx Bordeaux. På et slot i Bordeaux laver man ofte kun én vin – plus måske en andenvin. I Languedoc laver de fleste producenter en hel serie af vine.
  Det gælder også Château Russol i Minervois, et familieforetagende igennem flere århundreder.
  På billedet til venstre sidder Bernard Gardey de Soos med hele sit udvalg – bordvin, vin de pays, slotsaftappet, reserve, grand reserve, hvide, røde, søde …
  Selv om sådan en vingård har en dansk importør, er det sjældent, at vi ser alle vinene hos os. Danske vinimportører er fx meget tilbageholdende med at importere rosé, der skal sælges, mens den er helt ung. Er vores sommervejr mindre godt, bliver der ikke solgt så meget rosé – og næste år er den allerede mindre frisk.
  Château Russols vine importeres af Høyer Vinimport. Mere om slottet på www.chateau-russol.com.

I uge 20 bringer vi flere postkort fra Languedoc.

Italien og Chile samarbejder
Albis er navnet på en ny vin, skabt i et samarbejde mellem det gamle italienske vinhus Antinori og det chilenske Haras de Pirque.
Sidstnævnte er det spændende og relativt nye vinhus i Maipo Valley, der er udformet som en hestesko (se VinAvisen uge 33, 2003). Vinhuset er da også opkaldt efter Chiles ældste hestestutteri – haras betyder stutteri.
Der er ifølge Decanter tale om en kostbar vin, fremstillet af Cabernet Sauvignon og Carmenère fra vinmarker i Maipo Valley.
Begge vinhuse har glæde af samarbejdet. Piero Antinori vil gerne prøve at fremstille en vin, der har en helt anden karakter end de italienske, og Eduardo Matte, der ejer Haras de Pirque, ønsker at vise, at det er muligt at producere vin af høj karat på chilensk jord.
......................
  Prisvinder bygger bodega
  Der bygges stor vinøs arkitektur i Spanien i disse år. Nu går også den gamle Rioja-bodega López de Heredia igang og har som arkitekt valgt Zaha Hadid.
  Zaha Hadid har som den første kvindelige arkitekt vundet årets Pritzker-pris, verdens mest prestigefyldte arkitekturpris.
  Midt i López de Heredias bygning fra 1800-tallet vil Zaha Hadid bygge en udstillingshal af form som - en vinflaske.

  < Den 53-årige Zaha Hadid er født i Irak og har tegnestue i London. Mere på www.zaha-hadid.com.

Alvorlige sager
I Sverige må man ikke lave sjov med alkohol. Det er alvorlige sager. Det har Cliff Barnes, en kultrestaurant i Stockholm, bittert måttet erfare.
Restauranten hængte et skilt op med teksten ”Det går att ha kul utan alkohol, men varför chansa”, og straks var byens alkoholinspektører på stedet og meldte restauranten til bevillingsnævnet.
Forleden kom dommen: Restauranten fik en advarsel. Fy, skamme!
................................................
....
Ugens gode spørgsmål

Hver uge besvarer vi et spørgsmål fra en af VinAvisens læsere.
Vi kan dog ikke overkomme at sende svar direkte til den enkelte - det har vi simpelt hen ikke tid og kræfter til. Vi må nøjes med at udvælge de mest interessante spørgsmål og besvare dem, så alle får glæde af svarene. Nedenfor kommer ugens gode spørgsmål - og svaret på det.

Hvor længe holder en åbnet flaske vin?
Henning Olsen i Vordingborg kunne godt tænke sig at vide, hvor længe en åbnet flaske vin kan holde.
Det kan den kun et døgn, hvis man efterlader flasken åben og ved stuetemperatur. I køleskabet og under prop (eller skruelåg) holder den noget længere – hvor længe kommer i høj grad an på selve vinen.
Det er luftens ilt, der nedbryder vinen, og det er meget forskelligt, hvordan vine reagerer i forbindelse med ilt.
De fleste rød- og hvidvine vil stadig smage glimrende dagen efter. Men efter et par dage bliver de flade og kedelige, og venter man længe nok, forvandles de til eddike.
En kraftig rødvin med en høj alkoholprocent har en bedre holdbarhed. Søde vine vil for det meste også smage fint flere dage efter åbning.
Hvis man virkelig vil forlænge vinens levetid, er det en god idé at bruge en vinpumpe, der kan pumpe luften ud af flasken. Vi har omtalt et par af slagsen ovenfor.
....Ugens besvarelser lægger vi efterhånden ind i VinAvisens VinABC, så de er lette at finde.
....
...................
  Vil du have vores løbeseddel?
  Vær sikker på at følge med i,
  hvad der sker i vinens verden.
  Bestil vores løbeseddel gratis tilsendt
  pr. e-mail hver uge. Klik her!


I den forløbne uge har vi smagt i alt 27 vine. Heraf var der 22, som fik mere end to stjerner, og 7 fik fem stjerner.
........................
...
Ring til importøren - klik på det blå navn - og spørg, hvor du kan købe vinen.
.....


Fèlsina, Chianti Classico, Italien 2001
119 kr., på tilbud i april: 85 kr., Domaine Brandis
En stor, stor vin med intens frugt og et bredt og rigt smagsbillede. Alene duften! Herligt! Den har en god syre, der gør den fortræffelig til lidt kraftige retter.


Fèlsina, Chianti Classico Riserva, Italien 2000
139 kr., på tilbud i april: 100 kr., Domaine Brandis
Elegant fadlagret rødvin med stor frugtfylde, blød, lækker, harmonisk, saftig og med fornem syre.


Rancia, Fèlsina, Chianti Classico Riserva, Italien 2000
199 kr., på tilbud i april: 160 kr., Domaine Brandis
Et vidunder af en fadlagret vin på gamle vinstokke fra vingården Rancia (hvis navn betyder kornlade - som grange på fransk). En af de virkelig store italienske vine med en tæt og intens smag – en vin helt i top. Tre glas i Gambero Rosso.


Fontalloro, Fèlsina, Toscana IGT, Italien 2000
249 kr., på tilbud i april: 180 kr., Domaine Brandis
Stor og herlig supertoskaner med fylde og bløde tanniner, der vidner om, at vinen vil udvikle sig yderligere i de næste tre-fire-fem år. To glas i Gambero Rosso. Men vi vil nu nok vælge Rancia i stedet for denne 50 kr. dyrere vin. Navnet Fontalloro betyder Gyldenkilde, og appellationen er kun Toscana IGT, fordi marken ligger hen over to appellationer.


Fèlsina, Vin Santo, Chianti Classico, Italien 1993
249 kr. for 50 cl, på tilbud i april: 200 kr., Domaine Brandis
E-le-gant! En vidunderlig sød vin med en kompleks duft og en blød og lækker smag af figner, valnødder, abrikos … Vinen er lavet på tørrede druer – Malvasia, Trebbiano og en smule Sangiovese – og lagret i syv år på små fade. Det er en sød dessertvin, men også fin sammen med velmodnede og gerne krydrede oste.
Dievole, Novecento, Chianti Classico Riserva, Italien 2000
320 kr., Distinto
Dyr, men helt fantastisk rødvin. En perfekt vin med en intens frugt og en påfuglehale af farver i smagen. Jo, der findes også store vine i Italien! Vinen er skabt præcis 900 år efter grundlæggelsen af vingården – deraf navnet Novecento (900). Den er fremstillet på 95% Sangiovese og 5% Malvasia Nera og Canaiolo. Kan sagtens drikkes nu, men også gemmes i mindst ti år endnu.


Domaine Stéphane Gadan, Les Vellées, Mercurey 1er Cru, Frankrig 2001
115 kr., LMT Vinimport
En frisk, frugtagtig og fornem bourgogne, som man nyder med største fornøjelse. Det er en god idé at skænke den ved 14-15 grader.


Domaine La Métairie, Pécharmant, Frankrig 1998
87 kr. ved seks flasker, Weber Vinimport
En ret let og rigtig rar rødvin i Bordeaux-stil, harmonisk, vellagret og saftig. Glimrende til mange middagsretter – eller alene ude på terrassen.


Bosquet des Papes, Châteauneuf-du-Pape, Frankrig 2002
129 kr., The Wine Company
Herlig rødvin med flot duft – en rigtig sniffervin – og med en fyldig og kompleks smag. Flot flaske i den gode, gamle stil. Vinen må gerne ligge endnu et par år – men kan også drikkes nu.


Castello, Orvieto, Italien 2003
39,95 kr., Vingaarden
En virkelig dejlig hvidvin med en aromatisk duft og en bred og frugtagtig smag. Lidt af et fund til prisen. Den femte stjerne får den for den lave pris.


Clos Jormà, Catalunya, Spanien (uden årgang)
40 kr., Herning Vin Import
En let (12%), men bestemt ikke tam rødvin med saftig frugt. Meget velegnet til en frokost og lette retter.


Maestro Raro, Cabernet Sauvignon, Toscana IGT, Italien 1998
185 kr., Carlo Merolli
Lækker, lækker og moden rødvin med masser af facetter – som om hele jordbundens kraft er suget op i den. En stor nydelse.


Boido, Dolce, Asti Spumante, Italien
65 kr., Premier Cru
Herlig mousserende vin, der fylder munden med en dejlig fyldig mousse og en fin sødme. Den giver et fint billede af den forførende Muscat-drue. Prisen yderst rimelig.


Delta Ranch, Chardonnay, Californien 2002
42 kr., Chris-Wine
Til prisen en god hvidvin med frisk og let cremet smag.


Poco Sueño, Reserva, Cabernet Sauvignon, Central Valley, Chile 2002
49 kr., Kjær & Sommerfeldt
God hakkebøffe-rødvin med karakteristisk Cabernet-smag. Det er en god idé at plaske den over i en karaffel et par timer før måltidet.


Domaine Capuano-Ferreri & Fils, Morgeot, Chassagne Montrachet 1er Cru, Frankrig 2000
200 kr., LMT Vinimport
En hvidvin til en pris i den absolut høje ende. Vinen smager bestemt godt, hvis man kan lide det ret markante fadpræg.


Graffigna, Malbec, San Juan, Argentina 2003
59,95 kr., på tilbud i uge 19: 3 flasker for 100 kr., SuperBest
En ret enkel, men pæn hakkebøffe-rødvin – og tre for en hund er et godt tilbud.


Heritage, Sauvignon Blanc / Colombard, Vin de Pays des Côtes de Gascogne, Frankrig 2003
39,95 kr., SuperBest
Under skruelåget gemmer sig en frisk og læskende hvidvin, enkel og venlig.


H, Gérard Bertrand, Vin de Pays d’Oc, Frankrig 2001
59,95 kr. ved 12 flasker, Philipson Wine
Kraftig og robust rødvin på Cabernet Sauvignon og Syrah. Eftersmagen lidt metallisk.


Angove’s, Stonegate, Cabernet Sauvignon / Shiraz, South Australia 2002
42,95 kr., Amka Vinimport
Fyldig og alkoholrig rødvin med intens frugt – kirsebær, skyggemoreller med et strejf af peber.


Haselgrove, Sovereign, Shiraz, South Australia 2002
69.75 kr., 60 kr. ved 6 flasker, H.J. Hansen
Fyldig rødvin med en ret markant sødme.


Trapiche, Oak Cask, Malbec, Mendoza, Argentina 2002
64,95 kr., Amka Vinimport
Ret kraftig og frugtagtig rødvin uden det store smagsmæssige vingefang.


Clos du Château de Marguerite de Bourgogne, Bourgogne, Frankrig 2001
75 kr., LMT Vinimport
En ret enkel hvidvin, der ikke er helt billig i forhold til kvaliteten.
.
Disse vine fandt de danske vinskribenter
Her kommer listen over nogle af de vine, som de forskellige vinskribenter har fremhævet.
I kolonnen længst til højre ses navnet på importøren. Er dette blåt, kan du klikke på det og åbne en side i vores database med importørens adresse, telefonnummer etc.
En liste over bladenes vinskribenter finder du ved at klikke her.
........................
B.T.
Hugues de Beauvignac, Picpoul de Pinet, Côteaux du Languedoc, Frankrig 2002Hvidvin300 kr. (6fl)Holte Vinlager
Periquita Clássico, Vinho Regional Terras do Sado, Portugal 1999Rødvin45 kr.Netto
.
ErhvervsBladet
Château Blaignan, Cru Bourgeois, Médoc, Frankrig 2002Rødvin69,95 kr.Bilka
.
Frederiksborg Amts Avis
Viu Manent, Cabernet Sauvignon, Chile 2000Rødvin59,95 kr.Philipson Wine
.
Information
Domaine Jaume Vinsobres, Côtes du Rhône Villages, Frankrig 2001Rødvin84 kr.Babette Vin
.
Nordjyske Stiftstidende
Trinity Oaks, Zinfandel, Californien 1999Rødvin66 kr.Chris-Wine
.......................
Eftertryk er tilladt i trykte medier
Vi er kun glade for at se VinAvisens nyheder citeret i trykte medier - ikke i de elektroniske. Men bemærk: Angiv venligst altid kilden med denne ordlyd: www.vinavisen.dk.